Székely Mikó Kollégium

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK TANÁROK SZÁMÁRA A SPANYOLORSZÁGI (ALGECIRAS) PROJ

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK TANÁROK SZÁMÁRA

A SPANYOLORSZÁGI (ALGECIRAS) PROJEKTTALÁLKOZÓRA

 

A 2020/2021-es tanévben a Székely Mikó Kollégium elnyert egy 7 éves Erasmus akkreditációt, amelynek egyik célkitűzése a klímavédelem fontosságának tudatosítása a diákokban.

A fenti célkitűzés megvalósítása érdekében 2023 április 16-22 között az iskola 6 (VII. osztályos) diákja és 2 pedagógusa spanyolországi projekttalálkozóra utazik.

A program a környezetvédelmi témához kapcsolódik (a 2023-as év témája a szelektív hulladékgyűjtés, hulladékok mennyiségének csökkentése, környezetvédelem stb.). Ugyanakkor, a spanyol partneriskola küldöttsége is iskolánkba látogat egy újabb projekttalálkozó alkalmából.

 

Válogatás kritériumai

Bizonyító dokumentum

Pontozás

1. Hajlandóság az utazásra tanítási időben, valamint a projekt itthoni hete alatt a teljes programban való aktív részvétel vállalása (tevékenységek lebonyolítása, végtermék elkészítése stb.),

Egyéni felelősségvállalási nyilatkozat

 

 1.  

2. Rendelkezik vagy rendelkezni fog érvényes útlevéllel

Útlevélmásolat vagy egyéni felelősségvállalási nyilatkozat

 1.  

3. Felvállalja az utazással járó összköltség 20%-os előlegének kifizetését, amit majd a projekt végén, elszámoláskor fog visszakapni

Egyéni felelősségvállalási nyilatkozat

 1.  

4. Angol nyelvű szándéklevél:

Az angol nyelv legalább B2-es szintű ismerete

A tartalom mennyire van összhangban az Erasmus+ projekt célkítűzéseivel

 •  
 1.  

5. Számítógépes ismeretek a projekt tevékenységeinek lebonyolításához

Bizonyító okirat

 1.  

6. Aktívan részt vett az Erasmus+ projekt megírásában (tagja az Erasmus+ munkacsoportnak)

Kinevezés (ha van)

 1.  

7. Részvétel környezetvédelmi, környezettudatos magatartást kialakítását célzó nevelési vagy közösségi projektekben

Részvételi oklevél, igazolás stb.

 1.  

8. Interjú:

az angol nyelv érthető és hatékony használata,

meggyőző érvelés,

megfelelő kiejtés, amely nem gátolja az üzenet megértését

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

 

Összesen:

 

100 pont

 

A pályázatok leadási határideje: 2022. november 25-ig az iskola titkárságára.


2023.január 30.


További információk