Székely Mikó Kollégium

Erasmus+ projekt – Spanyolország Pályázati felhívás VII. osztályos mikós d

Erasmus+ projekt – Spanyolország

Pályázati felhívás VII. osztályos mikós diákok részére

 

A 2020/2021-es tanévben a Székely Mikó Kollégium elnyert egy 7 éves Erasmus akkreditációt, amelynek egyik célkitűzése a klímavédelem fontosságának tudatosítása a diákokban.

 

A fenti célkitűzés megvalósítása érdekében 2023 április 16-22 között az iskola 6 (VII. osztályos) diákja és 2 pedagógusa spanyolországi projekttalálkozóra utazik (Algeciras).

 

A projekt megvalósításában részt vevő diákok kiválasztása az alábbi kritériumok alapján történik:

1. A pályázó a Székely Mikó Kollégium VII. osztályos diákja, aki nem vett részt 2022-ben a spanyol mobilításon.

2. A pályázó diák angolnyelv-tudását igazoló ajánlólevél az angoltanár részéről (a korcsoport követelményei alapján legalább középfokú, folyékony, nyelvtanilag helyes, jól érthető angol beszéd).

3. Ajánlólevél a diák osztályfőnöke és biológia tanára részéről.

4. Egy 500-600 szavas angol nyelvű strukturált esszé megírása a Szelektív hulladékgyűjtés és környezettudatos életmód témában.

Az esszé formai követelményei: A4-es formátum, 1-es sorköz, 12-es TNR betű, 2,5 cm standard lapszél.

5. A kiválasztásra kerülő diákok szüleinek aláírt nyilatkozatban kell kötelezettséget vállalniuk az alábbiakra:

 • útlevelet készíttetnek gyermekük számára;
 • nemzetközi egészségügyi kártya (kék kártya) elkészíttetése;
 • gyermekük végig aktívan részt vesz a projektben: a kiutazás mellett részt vállal a spanyolországi iskola küldöttségének sepsiszentgyörgyi fogadásában, a program levezetésében, a rá bízott feladatokat maradéktalanul teljesíti, és az elvárásoknak megfelelő mértékben hozzájárul a projekt végtermékének elkészítéséhez.
 • Az érintett mikós diákok szüleinek vállalniuk kell azt is, hogy 2023. május 21-27 között, a sepsiszentgyörgyi projekttalálkozó alkalmával a spanyol diákokat otthonukban vendégül látják.

6. A nyilatkozatot a tanulónak is alá kell írnia.

7. Többszörös túljelentkezés esetén az előválogatás után a kiválasztott diákoknak személyesen is be kell mutatniuk pályázati esszéjüket, amelyet egy szaktanárokból álló zsűri bírál el. 

8. A szülőnek vállalnia kell az összköltségek 20%-át kitevő összeg kifizetését (a projekt elszámolása után minden résztvevőnek megtérítik az előzetesen kifizetett önrészt).

 

A pályázatokat 2023. január 9-ig kell műanyag dossziéban leadni az iskola titkárságán. Az előlapon a következő adatokat kell feltüntetni: a pályázó neve, osztálya és az esszé címe. A pályázati iratcsomónak tartalmaznia kell a strukturált esszét, a két ajánlólevelet és a tanuló, valamint szülei által aláírt nyilatkozatot (mellékelve), amely tanúsítja, hogy a projekt részvételi feltételeit elfogadják.

 

 •  

 

1. Előválogatás: 100 pont

 

A strukturált esszé értékelésének kritériumai

Pontozás

Formai követelmények betartása

 1.  

Tartalmi követelmények betartása

 1.  

Tudományos információk helyessége

 1.  

A forrásanyag relevanciája

 1.  

Az angol nyelv helyes, a korosztálynak megfelelő szintű használata

 1.  

 

2. A strukturált esszé bemutatásának értékelése (túljelentkezés esetén): 100 pont

 

Az értékelés szempontjai

Pontozás

A korosztálynak, valamint a programban való részvétel követelményeinek megfelelő szintű angol nyelvtudás és kommunikációs készségek

 1.  

A bemutató tudományos tartalma (a követelmények alapján)

 1.  

A bemutatás minősége (világos, érthető és meggyőző beszéd, logikus érvelés, tájékozottság a témában) – a korosztálynak megfelelő szinten

 1.  

Imre Zsuzsanna


2023.január 30.


További információk