Székely Mikó Kollégium

Pályázati felhívás a Székely Mikó Kollégium középiskolás kórusának tagjai s

Pályázati felhívás a Székely Mikó Kollégium középiskolás kórusának tagjai számára az Erasmus+ program keretében szervezett portugáliai iskolalátogatásra (tapasztalatcserére)

 2023. április15-21 között

 

A 2020/2021-es tanévben a Székely Mikó Kollégium 7 éves Erasmus akkreditációt nyert el. A projekt egyik célkitűzése a toleranciára és sokszínűség elfogadására való nevelés, Európa kulturális örökségének megismerése és megismertetése. Ennek megvalósítása érdekében tapasztalatcserét szervezünk Portugáliába,Lousadaba 2022. április 15-21 között 20 középiskolás kórustag számára, akiket 3 pedagógus kísér.

A program felajánlott tevékenységei: tanórák látogatása, kulturális eseményeken való részvétel, csoportmunka a vendégfogadó iskola diákjaival, kirándulás.

A mikós középiskolás kórustagok kiválasztása az alábbi kritériumok alapján történik:

 

1. A Székely Mikó Kollégium középiskolás kórusában való aktív részvétel, meghallgatás, a kórus műsorának ismerete.

2. Eredmények a zenében.

3. Egy magyar nyelven írt motivációs levél benyújtása, amely tartalmazza az Erasmus+ projektben való részvételi szándékot

4. Kötelezettségvállalás (szerződés aláírásával), amelyben a diák vállalja, hogy a kiválasztása esetén eleget tesz az adott ország aktuális járványügyi követelményeinek (EU-s igazolvány), valamint azt is, hogy rendszeresen részt vesz a felkészülést megelőző kóruspróbákon, és aktív részvételt tanúsít a budapesti kiutazás során, a budapesti iskola küldöttségének a fogadásában és a projekt beszámolójának az elkészítésében is.

5. Az összköltség 20%-os előlegezett kifizetése (amit visszatérítenek a projekt lezárása után).

 

A pályázatokat 2023. január 16-ig kell leadni az iskola titkárságán.

 

A kiválasztás pontozásos rendszere:

  1.  
  • Követelmény
  • Pontszám
  • Megvalósíthatóság

1

A Székely Mikó Kollégium kórusában való aktív részvétel, meghallgatás- kizáró jellegű

50 pont

Ajánlólevél a zenetanártól a meghallgatás alapján

2

Eredmények a zenében

10 pont

Oklevelek, igazolások

3

A programban való részvétel megindoklása

30 pont

Magyar nyelvű motivációs levél

4

Tanulmányi eredmények és tevékenység az osztály vagy az iskola közösségi életében

10 pont

Ajánlólevél az osztályvezető tanártól

Dombora Anna


2022.december 22.


További információk