Székely Mikó Kollégium

Válogatási kritériumok tanárok számára a Veronai mobilitásra

Punctaj

pentru selecția candidaților la mobilitatea în Verona/Italia, 11-18 aprilie, 2023

Profesori

Nr. crt

Criteriu

puncte

Indicatori de performanță și realizare

1

Profesor specializat în predarea limbii engleze sau altei limbi străine și care predă în clasele a IX-a și a X-a, grupuri de bilingv pe cât posibil sau profesor de informatică, după caz

5

Dovada disciplinei predate la grupurile specificate (copie contract individual sau orice altă dovadă în acest sens)

2

Profesor membru în echipa de lucru Erasmus+ Acțiunea cheie 1, nr. 2020-1-RO01_KA120-SCH095574

3

Organizator proiect ERASMUS +

3

Profesor care este dispus să 1) adere la cerințele internaționale și a celor care ar putea veni de la instituția de învățământ vizitată în scopul prevenirii bolilor/epidemiilor
2) plătească 20% din totalul cheltuielilor (urmând ca acestea să i se restituie ulterior)

2

Declarație pe proprie răspundere în care se va specifica angajamentul respectării condițiilor impuse la punctul 3

4

Propunere (proposal) în limba engleză în 500-600 de cuvinte

70

Un document specific bine structurat, care prin implementarea elementelor de conținut va aduce beneficii școlii în predarea limbilor, asigurarea unui învățământ de calitate, informatizare și digitalizare în procesul de învățare.

4a

Nivel dovedit al cunoștințelor de limba engleză nivel B2 (cel puțin)

10

Nivel B2 sau cel puțin B1 de comunicare în limba engleză;fluență în exprimare, corectitudinea structurilor folosite, organizarea logică a textului;

4b

b). Conținutul propunerii în acord cu proiectul ERASMUS +al școlii

60

Îmbunătățirea predării și învățării a limbilor

b1) respectă toate cerințele și elementele obligatorii impuse de organizatori;

15

Structura propunerii axată pe criteriile cheie ale mobilității.

b2) scopul/obiectivele vizate prin propunere sunt în concordanță cu obiectivele cadru ale instituției pentru această mobilitate;

15

Temele sunt clar definite și sunt convingătoare prin utilitatea lor pentru comunitatea noastră școlară;

b3) rezultatele așteptate sunt conforme cu obiectivele stabilite

15

Metode, procedee concrete care vor fi aplicate în clasă după participarea la acest program de mobilitate;

b4) activitățile de diseminare propuse sunt variate și realizabile

15

Cel puțin două activități de diseminare propuse pentru popularizarea celor învățate, observate în urma mobilității;

5

Interviu de selecție

20

 

5a

face dovada abilității de a comunica eficient prin utilizarea în mod adecvat a elementelor de construcție a comunicării;

10

Comunicare în limba engleză pentru a participa în mod eficient la program; capacitatea de dialogare cu organizatorii programului;

5b

opiniile și justificările sunt convingătoare;

5

Capacitatea de a susține și argumenta propriul proiect prin dialogare;

5c

pronunție adecvată sau într-un mod care nu împiedică înțelegerea mesajului

5

Comunicare clară, pe subiect;

 

Total puncte

100

 

 

Termenul limită de depunere a documentelor: 11 noiembrie 2022, orele 12.00


2022.október 31.


További információk