Székely Mikó Kollégium

Erasmus + Pályázati felhívás Miskolcra

Pályázati felhívás a Székely Mikó Kollégium a 11. és 12. évfolyamok társadalomtudomány szakos diákjai számára az Erasmus+ program keretében szervezett miskolci iskolalátogatásra (tapasztalatcserére) a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban.

A 2020/2021-es tanévben a Székely Mikó Kollégium 7 éves Erasmus akkreditációt nyert el. A projekt egyik célkitűzése a toleranciára és sokszínűség elfogadására való nevelés, Európa kulturális örökségének megismerése és megismertetése. Ennek megvalósítása érdekében tapasztalatcserét szervezünk Miskolcra, 2022. szeptember 7-13. között 40 diák számára, akiket 5 pedagógus kísér.

A program tevékenységei: tanórák látogatása, kulturális eseményeken való részvétel, történelmi helyszínek és műemlékek meglátogatása, csoportmunka a vendégfogadó iskola diákjaival.

A diákok kiválasztása az alábbi kritériumok alapján történik:

  • A Székely Mikó Kollégium 11. és 12. évfolyamok társadalom tudomány szakos diákja

  • Jó magaviseleti jegy

  • Pályamunkák elkészítése az alábbi címmel:

Sepsiszentgyörgy /Háromszék / – Miskolc / Borsod-Abaúj Zemplén / találkozási pontjai.

A pályamunka követelményei:

- tartalmai követelmény: sajátos szempontok alapján hasonlítsd össze a két várost vagy a két tájegységet pl. domborzati viszonyok, műemlékek, híres személyek, akik mindkét tájegységben megfordultak, (Jókainé Laborfalvi Róza), hasonló események, kulturális élet jellemzői stb.

- indoklás: miért szeretnél a programban részt venni

- formai követelmény: egy A4-es oldal, 12-es Times New Roman betűméret,

A pályamunka beküldésének határideje 2022. augusztus 22.

Az esszéket az alábbi emailcímekre várjuk: kotro.laszlo@szekelymikokollegium.ro és penzes.lorand@szekelymikokollegium.ro

Diákok számára pontozási kritériumok:
 

  • tartalmi követelmények teljesítése: 60 pont

  • a programban való részvétel indoklása: 30 pont

  • formai követelmények teljesítése: 10 pont

A programban résztvevő tanárok kiválasztásának kritériumai:

  • a 11. és 12. évfolyam társadalomtudomány osztályainak osztályfőnöke

  • informatkát és idegen nyelvet oktató tanárok, akik már korábban is kapcsolatban álltak a Fényi Gyula Gimnáziummal illetve vállalják, hogy az ott megismert nyelvtanítási és számítástechnikai módszereket itthon is hasznosítják

 

Tanárok számára pontozási kritériumok:

  • interjú a programban való részvétel indoklásával: 100 pont


2022.augusztus 08.


További információk