Székely Mikó Kollégium

Erasmus+ München

/p>

Erasmus+ KA2

Educational systems in Europe: a tool to enter the European labour market?

A projekt kódja: 2020-1-DE03-KA229-077178_2

A projekt munkanyelve: angol

Résztvevő országok és partneriskolák:

Németország – Sabel Fachoberschule München der Stiftung Sabel Schulen (Sabel Műszaki Főiskola), München – koordinátor

Magyarország – Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum, Budapest

Románia – Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy.

A program időtartama: 2020. szeptember 1. – 2022. július 31.

A projekt célja olyan továbbtanulási és pályaválasztási útmutató összeállítása, amely bemutatja a továbbtanulási lehetőségeket a három partneriskola országában, leltárt készít a munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőségekről – a saját tanintézményben szerzett képesítések birtokában.

A résztvevő iskolák képviselői a projekt megvalósítását négy szakaszra tervezték:

  1. Workshop Münchenben a résztvevő tanárok számára
  2. Diákmobilitás Münchenben – közös munka: egyetemek, főiskolák látogatása, képzések a német munkaerőpiacon
  3. Diákmobilitás Budapesten – közös munka: felsőfokú oktatási lehetőségek, munkavállalási feltételek
  4. Diákmobilitás Sepsiszentgyörgyön – közös munka: felsőfokú tanulmányok, kínálat a hazai munkaerőpiacon

A diákmobilitások célja, hogy a közös munka során a diákok megismerjék a németországi, a magyarországi és a romániai munkaerőpiac jellegzetességeit, kínálatát. A három találkozás lehetőséget kínál, hogy közösen állítsanak össze egy továbbtanulási és pályaválasztási kalauzt. A program másik célja, hogy a kísérőprogramok alatt megismerhessék egymás kultúráját, fejlesszék szókincsüket és gyakorolják az iskolában elsajátított idegen nyelveket (az angolt és a németet), képezzék magukat csapatmunkára.

A 2020 őszén elindított projektbe iskolánkból 15 tanuló és négy tanár nevezett be. A járványhelyzetre való tekintettel az első találkozók online zajlottak 2020. december 3-án, 2021. február 19-én és április 19-én. Novemberben a diákok feladata a projektlogó megtervezése volt. A projekt logója – szavazással – Sánta Eszter, a Székely Mikó Kollégium diákjának a munkája lett.

Április 1921. között Dr. Mariya Pachevska német programvezető tanár irányításával zajlott a munka. A Münchent bemutató filmet az Európai Unióról szóló „Kahoot” követte, majd minden csoport bemutatta országa iskolarendszerét. A következő napokon nemzetközi csoportokban dolgoztak a diákok és PowerPoint-os bemutatóval zárták le a tevékenységet, amelynek során vizsgálták és összehasonlították a különböző oktatási rendszereket és iskolatípusokat.

A következő találkozó 2021. szeptember 27október 1. között zajlott Münchenben. A rövid távú képzésen iskolánkat Babos László tanár, projektkoordinátor és dr. Krecht Gyöngyvér Mária tanárnő képviselte. A fogadó tanintézményt Bettina Schynowski igazgatóhelyettes mutatta be, majd a bajor szakképzési rendszerről tartott előadást. Az óralátogatások alkalmával lehetőségünk volt betekinteni az iskola munkájába. A következő munkanapon felvetődött, hogy – a járványhelyzet miatt – a projekt időtartamának 6 hónappal való meghosszabbítását kérje a németországi iskola, különben nem lehetne megvalósítani a kitűzött célokat. Ennek megfelelően kellett újra tervezni a következő mobilitásokat, a kérdőívek, a disszemináció, a záróbeszámoló elkészítését, beszéltünk a Mobility Tool használatáról, a projekt végső produktumának, az angol nyelvű digitális továbbtanulási és munkavállalási kalauz összeállításának a tervéről. Egyeztettünk a tanulók mobilitási programjának a megszervezéséről, bemutattuk a helyi mobilitások tervét, tematikáját, a munka mérésének módszereit, a helyi főiskolák, egyetemek meglátogatásának a lehetőségét. A résztvevő tanárok rövid előadásokban mutatták be saját országuk iskolaendszerét. Az utolsó munkanap végén rövid beszélgetésre fogadott Dr. Ludwig Spänle bajor parlamenti képviselő, az oktatási és kulturális bizottság tagja.

Az ötnapos workshop programját a vendégfogadók városnézéssel, képtár- és múzeumlátogatással, közös munkaebédekkel és vacsorákkal tették feledhetetlenné.

2021. november 713. között zajlott Münchenben az első rövid távú diákmobilitási program. A Székely Mikó Kollégiumot a korábbi tevékenységek pontozása alapján négy diák, Sánta Eszter (10.C), Bereczki Anna (11.A), Vidám Szabolcs (11.A), Krecht Hanna Regina (11.B), valamint Babos László projektkoordinátor és Dr. Krecht Gyöngyvér Mária tanárnő képviselte. Az ötnapos program a partneriskolák himnuszának eléneklésével kezdődött. Azután a diákok munkájának számonkérése következett előzetes feladat volt az EU történetének és állampolgári jogainak a tanulmányozása. A Dr. Mariya Pachevska müncheni projektkoordinátor által beosztott nemzetközi diákcsoportok ellátogattak az LMU-ra (Ludwig Maximillians-Universität), a TUM-ra (Technische Universität), az MBS-re (Közgazdasági Főiskola), találkoztak a szakképző intézmény, valamint a munkaügyi központ egy-egy munkatársával. Az összegyűjtött információk és a kutatások alapján beszámolókat készítettek, a PPT-bemutatókat feltöltötték a TwinSpace oldalára.

A program záróakkordajként értékelték a tanulók munkáját, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat oklevéllel jutalmazták.

A munka mellett új barátságok szövődtek, a vendéglátók városnézést, kulturális és szórakoztató programokat szerveztek a diákoknak és a kísérő tanároknak.

A következő mobilitás márciusban Budapesten lesz, házigazda a Hunfalvy János KT, az utolsót októberben Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium szervezi.

Dr. Krecht Gyöngyvér Mária


2022.március 02.


További információk