Székely Mikó Kollégium

Erasmus+ Finnország

/p>

Kiválasztási kritériumok a diákok számára:

a.        Részvételi lehetőség a kitűzött periódusban

b.       Líceumi oktatásban résztvevő diákok jelentkezhetnek, lehetőleg olyan csoportokból, ahol az angol nyelv elsajátítása intenzív oktatással történik, illetve kétnyelvű csoportok tanulói

c.       Angol nyelvi ismeretek legalább B2-es szinten a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretnek megfelelően

d.       Különleges érdeklődés az idegen nyelvek tanulása iránt, amit órán, versenyeken, projekteken elért jegyekkel, helyezésekkel bizonyitani tud

e.              Kiváló magaviselet az iskolai közösségben, amit az osztályfőnök ajánlólevele igazol

f.       A Finnország által megszabott utazási és belépési követelmények elfogadása az utazás előtti és alatti járványhelyzetnek megfelelően (európai zöld kártya/PCR teszt, stb)

g.       Az összköltség 20%-nak előlegezett kifizetése (amit visszatérítenek a projekt lezárása után)

Esetenként igazolás arról, hogy a diák hátrányos anyagihelyzetű (kis jövedelemmel rendelkező családból származik, csökkentett lehetőségei vannak egyéni vagy családos külföldi utazásra)

A kiválasztás egy 1-2 oldalas angol nyelvű miniprojekt (A4-es formátumban, 1-es sorközzel, 12 TNR karakterrel, 2,5 cm standard lapkerettel szerkesztve) alapján történik, aminek tartalmaznia kell az a), b), c), d), e) (esetenként) továbbá az f) pontokban szereplő követelményeket. Továbbá a jelentkezők sorolják fel a részvételi szándékukat, a céljaikat, a várt/javasolt eredményeket és a terjesztési tevékenységeket a kurzuson és más iskolai vagy iskolán belüli hirdetési tevékenységeken. Az a), b), c), d), e) (esetenként) továbbá az f) pontokban szereplő követelményeket egy csatolt nyilatkozatnak kell tartalmaznia.

Az első szelektálás után a kiválasztott diákok részt vesznek egy angol nyelvű interjún a projekt tartalmára alapozva. A jelentkezők értékelését a 2020-1-RO01-KA120-SCH095574  számú Erasmus+  programért felelős csapat fogja végezni, akiket a 264-es 27.10.2021. számú határozattal választottak meg, valamint további társ-tanárok a résztvevő intézményekből.

A pályázatok leadási határideje 2021. dec. 2, d.e. 10 óra az iskola titkárságán

PONTOZÁS

a 2022. április 25-30. közötti finnországi mobilitási válogatásra

 

  1. Diákok

Ssz

Kritérium

pont

Teljesítési és megvalósítási mutató

1

Líceum - kétnyelvű vagy intenzív angol csoport, vagy intenzív informatika csoport

5

Osztály vagy csoport

2

Kimagasló teljesítmény angol/román/informatika terén;

5

Napló, ellenőrző;

3

Szaknak megfelelő versenyeredmények;

5

Versenyek oklevélmásolatai;

4

Példás magaviselet, aktívitás az iskolában és a diákközösségen belül;

5

Osztályfőnöki vagy szaktanári  ajánlás;

 

 

 

 

5

Egyéni miniterv a mobilitáshoz

60

Jól felépített egyéni terv, amelynek életbeléptetése előnyös az iskola és a diákközösség számára

5a

a) Angol nyelvtudás szintje - B2

10

Folyékony kifejezésmód, nyelvhelyesség, logikus szövegfelépítés

5b

b). A terv tartalma, összhangban az iskola  ERASMUS + tervével

50

 

b1) minden követlménynek megfelel, és tartalmazza a szervezők által meghatározott kötelező elemeket;

15

A terv felépítése a mobilitás alap irányvonalaira épül.

b2) a terv céljai összhangban vannak az iskola által meghatározott célkitűzésekkel a pályázott mobilitásra nézve;

10

A tematika világosan megfogalmazott, meggyőző és hasznos az iskola diákközössége számára;

b3) a várható eredmények összhangban vannak a célkitűzésekkel

10

Ötletek, tematikák, tevékenységek, amelyeket be lehet építeni a Diáktanács és az iskola tevékenységeibe a mobilitás után;

b4) a tevékenységek tapasztalatának továbbadása sokrétű és megvalósítható

15

Legalább két, a mobilitás tapasztalatait átadni és népszerűsíteni hivatott továbbadási tevékenység

6

Válogatási interjú

20

 

6a

Bizonyított kommunikációs készség, a kommunikáció felépítési elemeinek megfelelő használata;

10

Angol nyelvű komunikációs készség, és tudás, amely megfelel a programban való részvétel követelményeinek

6b

A vélemények és magyarázatok meggyőzőek;

5

A leadott terv fenntartartása és magyarázata párbeszéden keresztül;

6c

Megfelelő kiejtés, amely hozzájárul az üzenet megértéséhez;

5

Világos, lényegretörő beszéd, logikus érvelés;

 

Összes pontszám

100

 


2021.december 08.


További információk