Székely Mikó Kollégium

Ötödikes leszek

 

 

 

A 2011/1. számú Tanügyi törvény, az oktatási intézmények 4183/04.07.2022 számú Országos működési szabályzata (ROFUIP) és a Székely Mikó Kollégium Vezetőtanácsának 502/2021. 04. 01. számú határozata alapján iskolánk a 2024–2025. tanévben két különböző osztálytípust indít a negyedik osztályt végzett diákok számára. 

  • Angol intenzív – ebben az osztályban a diákok emelt szinten, heti 2+2 órában tanulják az angol nyelvet. A második idegen nyelv a német, amelyet heti 1 órában tanulnak a diákok.
  • Hagyományos, szabad opciós osztály – ebben az osztályban a diákok minden évben heti 1 órát szabadon választhatnak az iskola által felajánlott tantárgyak közül. 

Az angol intenzív osztályban a választott angol tantárgyon kívül a négy gimnáziumi tanév során más opciós tantárgyat nem lehet választani.

Vizsgák, szintfelmérések

  • A Székely Mikó Kollégium cikluszáró, szintfelmérő vizsgát tart matematikából és anyanyelvből, amelyen minden negyedik osztályos tanuló részt vesz, függetlenül attól, hogy milyen osztályban vagy iskolában kívánja folytatni tanulmányait. A mintatesztek és felmérők megtekinthetők itt:  anyanyelv    matematika
  • Iskolánk azon tanulói, akik angol intenzív osztályban szeretnék folytatni tanulmányaikat, sikeres angol nyelvvizsgával kell rendelkezniük. A nyelvvizsgát az Oktatási Minisztérium 3609/20.04.2022 számú rendeletében és a megyei tanfelügyelőség által kidologozott módszertan alapján szervezzük meg. A mintatesztek és felmérők megtekinthetők itt: angol
  • Az angol nyelvvizsgára való jelentkezéshez kérést kell leadni. A kérések benyújthatóak személyesen az iskola titkárságán, a 2024. május 20-24. közötti időszakban, naponta 8.oo-15.oo óráig vagy e-mailben (szekelymikokollegium4osztaly@gmail.com – kérjük, ellenőrizze a visszaigazoló e-mail megérkezését.) legkésőbb május 24-én 15.oo óráig. (A formanyomtatvány az iskola titkárságán és a tanítóknál egyaránt megtalálható.)
  • Az angol nyelvvizsga időpontja 2024. június 4, 9.00 óra – írásbeli és utána, beosztás szerint szóbeli. Eredményhirdetés 2024. június 7. Fellebezni 2024. június 10-én 08.00 és15.00 óra között lehet személyesen az iskola titkárságán, vagy a szekelymikokollegium4osztaly@gmail.com e-mail címén legkésőbb 2024. június 10-én 15.00 óráig.
  • A nyelvvizsga végleges eredményeit 2024. június 21-én közöljük.

Az 5. osztályok létrehozása

Figyelembe véve a minisztérium által elrendelt új gimnáziumi osztálylétszámokat, a Székely Mikó Kollégium a jelenlegi négy darab 4. osztályból a 2024–2025. tanévben négy darab 5. osztályt alakít ki.

  • Az angol intenzív osztályba sikeres angol nyelvvizsgával, a helyek függvényében lehet bejutni. Amennyiben nincs elegendő jelentkező ebbe az osztályba, a kollégium nem indít angol intenzív osztályt.
  • A 3945/01.03.2024 miniszteri rendelet értelmében a hagyományos, szabad opciós osztályok kialakítása a következőképpen történik: a fiúkat és a lányokat külön-külön, betűrend alapján sorrendbe helyezzük, majd mindkét névsorban egyesével váltakozva különböző osztályokba soroljuk be a diákokat (tehát a betűrendes névsor első helyén álló tanulót az egyik, az utána következő tanulót pedig a másik osztályba irányítjuk stb.) Ez a módszer biztosítja azt, hogy hagyományos osztályaink összetétele bármiféle megkülönböztetés nélkül hasonló legyen.
  • Az 5. osztályok kialakítása 2024. június 21-én történik. Az osztálynévsorok közzététele után, a június 24 – július 04. (12.00 – 16.00 óra) közötti időszakban ki kell tölteni a tanuló személyes adatlapját az iskola titkárságán, ezáltal hivatalosan is elfoglalva a helyet az 5. osztályban.

Indokolt esetben a szülő méltányossági elbírálásért folyamodhat a kollégium vezetőségéhez a hagyományos osztályokba való besorolással kapcsolatosan. Erre vonatkozó kérését az iskola titkárságán kell benyújtania. A méltányossági kérelmeket az iskola vezetőtanácsa bírálja el, a döntésről pedig törvényes határidőn belül tájékoztatja az érintett szülőt.

 

Időpontok

 

Angol vizsga - végleges eredmények

5. osztályok névsora

 

Angol vizsgára jelentkezők névsora

Angol vizsga - Terembeosztás

Angol vizsga - Eredmények

A szintfelmérő eredményei

 2023.április 03.