Székely Mikó Kollégium

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK TANÁROK SZÁMÁRA A SPANYOLORSZÁGI PROJEKTTALÁLKOZÓ

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK TANÁROK SZÁMÁRA

A SPANYOLORSZÁGI PROJEKTTALÁLKOZÓRA

 

A 2020/2021-es tanévben a Székely Mikó Kollégium elnyert egy 7 éves Erasmus akkreditációt, amelynek egyik célkitűzése a klímavédelem fontosságának tudatosítása a diákokban.

A fenti célkitűzés megvalósítása érdekében 2023 április 16-22 között az iskola 6 (VII–VIII. osztályos) diákja és 2 pedagógusa spanyolországi projekttalálkozóra utazik.

A program a környezetvédelmi témához kapcsolódik (a 2023-as év témája a szelektív hulladékgyűjtés, hulladékok mennyiségének csökkentése, környezetvédelem stb.). Ugyanakkor, a spanyol partneriskola küldöttsége is iskolánkba látogat egy újabb projekttalálkozó alkalmából.

 

Válogatás kritériumai

Bizonyító dokumentum

Pontozás

1. Hajlandóság az utazásra tanítási időben, valamint a projekt itthoni hete alatt a teljes programban való aktív részvétel vállalása (tevékenységek lebonyolítása, végtermék elkészítése stb.),

Egyéni felelősségvállalási nyilatkozat

 1.  

2. Profesor membru în echipa de lucru Erasmus+ nr. 2020-1-RO01_KA120-SCH095574

Organizator proiect ERASMUS +

 1.  

3. Rendelkezik vagy rendelkezni fog érvényes útlevéllel

Útlevélmásolat vagy egyéni felelősségvállalási nyilatkozat

 1.  

4. Felvállalja az utazással járó összköltség 20%-os előlegének kifizetését, amit majd a projekt végén, elszámoláskor fog visszakapni

Egyéni felelősségvállalási nyilatkozat

 1.  

5. Angol nyelvű szándéklevél:

Az angol nyelv legalább B2-es szintű ismerete

A tartalom mennyire van összhangban az Erasmus+ projekt célkítűzéseivel

Levél

 1.  

6. Számítógépes ismeretek a projekt tevékenységeinek lebonyolításához

Bizonyító okirat

 1.  

7. Aktívan részt vett az Erasmus+ projekt megírásában (tagja az Erasmus+ munkacsoportnak)

Kinevezés

 1.  

8. Részvétel környezetvédelmi, környezettudatos magatartást kialakítását célzó nevelési vagy közösségi projektekben

Részvételi oklevél, igazolás stb.

 1.  

9. Interjú:

az angol nyelv érthető és hatékony használata,

meggyőző érvelés,

megfelelő kiejtés, amely nem gátolja az üzenet megértését

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

 

Összesen:

 

100 pont

 

A pályázatok leadási határideje: 2022. november 25-ig az iskola titkárságára.


2022.november 14.