Székely Mikó Kollégium

Erasmus+Bécs

Erasmus+ BÉCS

Beszámoló

A projekt témája: A toleranciára és a sokszínűség elfogadására való nevelés, Európa kulturális örökségének megismerése és megismertetése által

A projekt kódja: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010045

A projekt munkanyelve: német, angol

Résztvevő országok és partneriskolák: Sepsiszentgyörgy - Székely Mikó Kollégium, Bécs - BernoulliGymnasium, Bécs

A program időtartama: 2022.04.25 – 2022.04.30.

A projekt célja más népek építészeti és szellemi kultúrájának, oktatási rendszerének megismerése, a tanintézmények jó gyakorlatainak megtapasztalása.

A bécsi BernoulliGymnasium Erasmus+ csapatának vezetőjével, Markus Kraushoferrel az előző tanévben indítottuk el a két tanintézmény közötti kapcsolatot. Az Erasmus+ projektek területén nagy tapasztalattal rendelkező BernoulliGymnasium ebben a tanévben részesült Erasmus kitüntetésben, mivel Európa több mint tíz országával tartanak fent kapcsolatot. Ebben a kapcsolatrendszerben Romániát a mi tanintézményünk képviseli jelenleg.

A nyolc diák és a három tanár számára a vendéglátó iskola már az utazás előtti időszakban órarendet készített, minden diákunkat egy házigazda diák várt, akit az előző hónapokban elküldött rövid bemutatkozók alapján válogatott ki a programvezető.

Érkezésünk napján a tanintézmény vezetője Franz Anreiter, valamint Markus Kraushofer az Erasmus + projekt felelőse fogadott és bemutatták a heti programunkat

Másnap mindenki a kísérőjével órarend szerint tanórákon vett részt. A két iskola diákjai már hetekkel a találkozás előtt online módon bemutatkozhattak egymásnak, végre személyesen is találkozhattak.

A tanintézetben eltöltött időszak alatt bepillantást nyertünk az osztrák iskolai rendszerbe, tanárként a szaknak megfelelő módszertani újdonságokkal találkozhattunk, lehetőséget kaptunk mindannyian a német nyelv gyakorlására – a projektben résztvevők számára feltétel volt az angol nyelv ismerete mellet a német nyelvtudás is. Első nap már megtapasztalhattuk, hogy nyugalom uralkodik az egész tanintézményben, senki nem stresszelt, a diákok fegyelmezetten követik tanáraik utasításait, a jó hangulatú órák eredményesek. A diákok digitális és analóg tananyaggal és eszközökkel dolgoztak, így kihasználhatják mindkét változat előnyeit. A jól felszerelt tantermekben zavartalanul zajlott a munka, annak ellenére, hogy elég sok egyetemi hallgató gyakorlatozott ebben az időszakban a tanintézményben. A tanulók nem rendelkeznek ellenőrzővel, a jegyeket a tanárok a tanév végén írják be egy országosan egységes internetes felületre. A tanintézmény munkáját a szülői bizottság, valamint a diákok tanácsa segíti.

Az iskolában eltöltött időszak alatt megismerkedtünk a PEER-módszerrel is, amelyet a tanintézmény két pszichológusa a konfliktuskezelés, az esetleges erőszakos cselekedetek megelőzésére alkalmaz. Az újdonság abban rejlik, hogy a felsős diákokat kiképezik a szakemberek, ők pedig a fiatalabb diáktársaik körében időben fel tudják mérni a konfliktusos helyzeteket.

Az iskolai tevékenységeket kiegészítették a délutáni kulturális programok. Első nap ismerkedtünk a belváros híres épületeivel, a pompás barokk és szecessziós épületekkel, de a mai építészeti stílus remekeivel is. Bécs egyik jelképének, a Szent István Székesegyháznak a megtekintésével kezdődött a városnézés, a Hofburg palotaegyüttesével, majd a Burgtheater, a városháza (Rathaus) épületével folytatódott. A Habsburg család nyári rezidenciájának, a Schönbrunn kastélynak, kertjének, valamint a Gloriettnek a meglátogatása teljesen lefoglalta a második nap délutánját, nagyszerű élmény volt a csodálatos kertben sétálni, a Gloriett-ről megtekinteni a várost. Az egykor a császári műgyűjtemény elhelyezésére épült Szépművészeti Múzeum – Kunsthistorisches Museum – kiállító termeiben található Raffael, Vermeer, Velazquez, Rubens, Rembrandt, Dürer, Tizian, Tintoretto, Bruegel alkotásai lenyűgözték a diákokat, tanárokat egyaránt.A következő nap iskolai programja után ismét múzeumba látogattunk, ezúttal a Belvedere csodálatos barokk kastély termeiben található értékes műgyűjteményt néztük meg, a legkiemelkedőbbek Klimt, Schiele, Kokoschka világhírű festményei. A Felső Belvedere épületét az Alsó Belvedere épületével – ez utóbbi Jenő herceg lakosztálya volt – három vízmedencével ellátott barokk kert köti össze. Az Alsó Belvedere épületében szerencsénk volt Dali néhány műalkotását tartalmazó időszakos kiállítást megtekinteni. Az épület, a műgyűjtemény, a kert hangulata annyira elvarázsolt minket, hogy záráskor a múzeumőrök udvariasan távozásra szólítottak fel.

Természetesen Bécs építészeti örökségei közül nem lehet kihagyni a Hundertwasser-házat, a sokféle színben pompázó, különös homlokzatú, növényekkel befutatott erkélyes épületét. Lehetőségünk volt bepillantani a Hofburg rokokó stílusú császári lakosztályaiba, a Sisi Múzeumba, amely Erzsébet császárné eredeti lakókörnyezetét mutatja be. Bécs híres Spanyol Lovasiskolájának meglátogatásával zárult az egy hétre tervezett kulturális programunk, ahol a lovasiskola építészeti jellegzetességeit, történetét, a lovardát, a lipicai lovakat láthattuk.

A múzeumok, építészeti remekek megtekintése mellett más jellegű szórakozásra is volt diáknak, tanárnak lehetősége. A házigazda diákok a Práterbe kísérték el vendégeiket, a tanárok pedig a Raimund Theater-ben a Miss Saigon című musicalt nézték meg.

A Bécsben töltött öt nap tehát mindenki számára szakmai tapasztalatot, kulturális élményeket, a német nyelv gyakorlásának lehetőségét, új kapcsolatok kiépítését jelentette. Jövőre várjuk a Székely Mikó Kollégiumba várjuk a BernoulliGymnasium képviselőit.

Részletek a diákok beszámolóiból:

„Egy bécsi iskolában, a Bernoulligymnasium 5.B osztályának az óráin vettem részt, ami az itteni 9. osztálynak felel meg. A tanórák körülbelül olyanok, mint itthon, a tanár kiáll az osztály elé, elmondja a tananyagot vagy feladatokat ad. A tananyag nagyrészt olyan, mint a romániai. A Bernoulligymnasiumban du. 1-2-ig vannak az órák, a diákok hazamennek, ebédelnek és órarendtől függően még bemennek néhány órára. Szerintem ez jobb, mint itthon, ahol akár du. 3-4-ig is egyhuzamban tanulunk. Természetesen nemcsak az iskolába mentünk, délutánonként Bécs objektumait látogattuk meg: a Stephansdom székesegyházat, a Belvedere kastélyt, különféle múzeumokat. Mindez a kulturális ismereteinket gyarapította, ugyanakkor nagy élmény volt ezeken a helyeken barangolni. Ezekről lehetne mind bemutatót tartani, de az igazi meglátogatni. Úgy érzem, sokat fejlődtem, örülök, hogy megismertem egy más kultúrát és más embereket. Köszönettel tartozom a tanáraimnak és a szervezőknek ezért a lehetőségért!”

 

Pieldner Ádám, 9.A

„Nagyon sokan úgy is emlegetik az Erasmust programot, mint az ismerkedési lehetőségek programja. Az Erasmus program nem csak arra ad lehetőséget a résztvevő diákok számára, hogy egy idegen környezet szokásait, tanrendjét megismerjék, hanem arra is, hogy tartós barátságokat hozzunk létre a társiskola diákjaival, a házigazdákkal. Én csak megköszönni tudom azt, amit ez a program adott nekem, mivel a sok közös élmény, hasznosan eltöltött idő mellett egy nagyon jó barátra is szert tettem. A hazatérésünk utáni első hétfőn az hiányzott a legjobban, hogy már nem ő ül az iskolapadban mellettem.”

Sükösd Ágota, 11.C

„A bécsi utazás által rengeteg új élményt és tapasztalatot szerezhettem. Első sorban lehetőségem volt betekinteni az osztrák iskolarendszerbe, alkalmam adódott részt venni a tanításon, ez által megtapasztaltam milyen lehet Bécsben diák lenni. Megpróbáltam összehasonlítani a két oktatási rendszert és nem állíthatom, hogy nagy ellentétek lennének. Hasonlóságok és különbségek egyaránt megfigyelhetők. Jelentősen különbözik az iskolai értékelési módszerek, a diák-tanár viszony, valamint a tananyag is. Ezzel ellentétben hasonlít a felmérő dolgozatok szerkezete, a diák-diák viszony, illetve a tanórák menete is. Lényegesebb, hasznosabb és kevesebb anyagot vesznek fel egy adott tantárgyból, és ez az, amire nálunk a leginkább szükség lenne. A tanárokkal beszélgetve tudtuk meg, hogy például a reál tantárgyak anyagának jó részét, amit mi középiskolában tanulunk, ott csak az egyetemen oktatják. Volt alkalmam megnézni néhány felmérő dolgozatot például idegennyelvekből, és arra a következtetésre jutottam, hogy körülbelül azonos a szerkezete egy felmérőnek, csak a feladatok száma csökkentett. Figyelemmel kísértem, hogy hogyan viselkednek a diákok egymás között, hogy beszélnek egymással az osztályban és arra jutottam, hogy ebben viszonylag hasonlóak vagyunk. A tanórák is nagyrészt hasonlóan zajlanak le, csak sokkal aktívabbak a diákok az órákon, melyek nagyon interaktívak és barátságosak.”

Tóth Orsi, 11.A

„A BernoulliGymnasium főaulája zászlókkal volt teletűzdelve, ezáltal is jelezve, hogy hány országot látogattak már meg a diákok az Erasmus-program által. Majdnem minden héten egy csoport külföldön tanul, de volt már egy hónapra kiterjedő programjuk is. Rengeteg munka árán jutott el a BernoulliGymnasium az egyik legjobb Erasmus-programmal rendelkező iskolák közé nemcsak Ausztriában, hanem Európában is vezető helyen áll. A tanárok munkaidejébe beleszámítják az Erasmus programok tervezését és a társiskolákkal zajló kommunikáció fenntartásáta. A diákok pedig több nyelvet is tanulhatnak egyszerre, kezdő szinttől, egészen az emelt szintig. Nemcsak német és angol nyelvtanulási lehetőségek vannak, hanem olasz, latin és spanyol is.

Sokat tanulhattunk az osztrák diákoktól és tanáraiktól, mindez pedig nem valósulhatott volna meg a tanáraink odaadó munkája nélkül”

Orbán Klára, 11.A

 

Dr. Krecht Gyöngyvér Mária


2022.október 13.