Székely Mikó Kollégium

Erasmus+ projekt – Spanyolország

 

Erasmus+ projekt – Spanyolország

Pályázati felhívás VII–VIII. osztályos mikós diákok részére

 

A 2020/2021-es tanévben a Székely Mikó Kollégium elnyert egy 7 éves Erasmus akkreditációt, amelynek egyik célkitűzése a klímavédelem fontosságának tudatosítása a diákokban.

A fenti célkitűzés megvalósítása érdekében 2022 áprilisában az iskola (VII–VIII. osztályos) diákja és 3 pedagógusa spanyolországi projekttalálkozóra utazik.

A projekt megvalósításában részt vevő diákok kiválasztása az alábbi kritériumok alapján történik:

1. A pályázó a Székely Mikó Kollégium VII–VIII. osztályos diákja.

2. A pályázó diák angolnyelv-tudását igazoló ajánlólevél az angoltanár részéről (a korcsoport követelményei alapján legalább középfokú, folyékony, nyelvtanilag helyes, jól érthető angol beszéd).

3. Ajánlólevél a diák biológiatanára részéről.

4. Egy 500-600 szavas angol nyelvű strukturált esszé megírása a Mohos tőzegláp témában, az alábbi szempontokhoz igazodva: elhelyezkedés, kialakulás-geológia, az élővilág – a flóra és a fauna sajátosságai, az éghajlatváltozás lehetséges következményei a Mohos tőzegláp ökoszisztémájára, aktuális kutatások felhasználása.

Az esszé formai követelményei: A4-es formátum, 1-es sorköz, 12-es TNR betű, 2,5 cm standard lapszél.

5. A kiválasztásra kerülő diákok szüleinek aláírt nyilatkozatban kell kötelezettséget vállalniuk az alábbiakra:

 • legkésőbb az indulás előtti 14. napig beadatják gyermeküknek a COVID-19 elleni védőoltást (spanyol partner feltétele- mivel a járványügyi szabályozás alapján az utazáshoz, szálláshoz, múzeumlátogatáshoz stb. oltási igazolás szükséges);
 • útlevelet készíttetnek gyermekük számára;
 • gyermekük végig aktívan részt vesz a projektben: a kiutazás mellett részt vállal a spanyolországi iskola küldöttségének sepsiszentgyörgyi fogadásában, a program levezetésében, a rá bízott feladatokat maradéktalanul teljesíti, és az elvárásoknak megfelelő mértékben hozzájárul a projekt végtermékének elkészítéséhez.
 • A spanyolországi út során, amennyiben az elszállásolás a projektben részt vevő spanyol diákok családjainál történik, az érintett mikós diákok szüleinek vállalniuk kell azt is, hogy a 2022. május 30. és június 5. közötti periódusban, a sepsiszentgyörgyi projekttalálkozó alkalmával a spanyol diákokat otthonukban vendégül látják (csak abban az esetben, ha ők is családoknál lesznek elszállásolva).

6. A nyilatkozatot a tanulónak is alá kell írnia.

7. Többszörös túljelentkezés esetén az előválogatás után a kiválasztott diákoknak személyesen is be kell mutatniuk pályázati esszéjüket, amelyet egy szaktanárokból álló zsűri bírál el. 

8. A szülőnek vállalnia kell az összköltségek 20%-át kitevő összeg kifizetését (a projekt elszámolása után minden résztvevőnek megtérítik az előzetesen kifizetett önrészt).

A pályázatokat 2022. január 7-ig kell műanyag dossziéban leadni az iskola titkárságán. Az előlapon a következő adatokat kell feltüntetni: a pályázó neve, osztálya és az esszé címe. A pályázati iratcsomónak tartalmaznia kell a strukturált esszét, a két ajánlólevelet és a tanuló, valamint szülei által aláírt nyilatkozatot (mellékelve), amely tanúsítja, hogy a projekt részvételi feltételeit elfogadják.

 

 • 1. Előválogatás: 100 pont

 

A strukturált esszé értékelésének kritériumai

 •  

Formai követelmények betartása

 1.  

Tartalmi követelmények betartása

 1.  

Tudományos információk helyessége

 1.  

A forrásanyag relevanciája

 1.  

Az angol nyelv helyes, a korosztálynak megfelelő szintű használata

 1.  

 

2. A strukturált esszé bemutatásának értékelése: 100 pont

 

Az értékelés szempontjai

 •  

A korosztálynak, valamint a programban való részvétel követelményeinek megfelelő szintű angol nyelvtudás és kommunikációs készségek

 1.  

A bemutató tudományos tartalma (a követelmények alapján)

 1.  

A bemutatás minősége (világos, érthető és meggyőző beszéd, logikus érvelés, tájékozottság a témában) – a korosztálynak megfelelő szinten

 1.  

 

 

Kötelezettségvállalási nyilatkozat

 

Alulírott _____________________________ és ______________________________, hozzájárulunk, hogy gyermekünk, _______________________________________________, a Székely Mikó Kollégium _________ osztályos tanulója részt vegyen az Erasmus+ program keretén belül a 2022. április 24. – május 1. közötti időszakban a spanyolországi Algeciras helységben tervezett projekttalálkozón, amelyre a kiutazás repülővel történik. Amennyiben gyermekünk sikeresen pályázik, szülői/törvényes gyám minőségben vállaljuk a következő feltételek teljesítését:

 • legkésőbb az indulás előtti 14. napig beadatjuk gyermekünknek a COVID-19 elleni védőoltást (spanyol partner feltétele, mivel a járványügyi szabályozás alapján az utazáshoz, szálláshoz, múzeumlátogatáshoz stb. oltási igazolás szükséges);
 • saját költségünkön útlevelet készíttetünk gyermekünk számára- gibraltári látogatáshoz szükséges;
 • gyermekünk végig aktívan részt vesz a projektben: a kiutazás mellett részt vállal a spanyolországi iskola küldöttségének sepsiszentgyörgyi fogadásában, a program levezetésében, a rá bízott feladatokat maradéktalanul teljesíti, és az elvárásoknak megfelelő mértékben hozzájárul a projekt végtermékének elkészítéséhez;
 • az összköltségek 20%-át kitevő összeg kifizetését (a projekt elszámolása után minden résztvevőnek megtérítik az előzetesen kifizetett önrészt);
 • a 2022. május 30. és június 5. közötti periódusban, a sepsiszentgyörgyi projekttalálkozó alkalmával egy spanyol diákot otthonunkban vendégül látunk (amennyiben a spanyolországi út során az elszállásolás a projektben részt vevő spanyol diákok családjainál történik);
 • ha gyermekünk bármilyen ok miatt nem tud részt venni a spanyolországi kiutazáson, az előre megvásárolt repülőjegyek árát (menet-jövet) teljes egészében megtérítjük.

Tudomásul vesszük, hogy az Erasmus+ projekt dokumentálása fényképek és videófelvételek készítésével és azok felhasználásával történik, elfogadjuk, hogy a gyermekünkről készített fotót és/vagy videó- és/vagy hangfelvételt a nyilvánosságra hozatalt követően az internetes technológia természetéből fakadóan más médiatartalom-szolgáltató is átveheti, másolhatja, saját médiaszolgáltató felületén közzéteheti.

A fentebb leírtakat megértettük és elfogadjuk.

 

Keltezés:

______________________

______________________

                                                                                                Apa teljes neve, aláírása:

 

                                                                                                ___________________________

                                                                                               

Anya teljes neve, aláírása:

 

                                                                                                ___________________________

 

                                                                                                Gyermek teljes neve, aláírása:

 

                                                                                                ___________________________

 

Lakcím: ____________________________________________________________________

A gyermek születési adatai: _________________________________________ (év, hónap, nap)

 

A fenti nyilatkozat kitöltése önkéntes alapon történik, azonban gyermekének az Erasmus+ projektre való jelentkezését a kitöltött és aláírt nyilatkozat hiányában nem tudjuk elfogadni (pályázata 


2021.december 13.