Székely Mikó Kollégium

Erasmus+ pályázati kiírás középiskolai diákoknak Bécsbe

>Pályázati felhívás a Székely Mikó Kollégium diákjai számára az Erasmus+ program keretében szervezett bécsi iskolalátogatásra (tapasztalatcserére)

 

A pályázat tematikája: A toleranciára és sokszínűség elfogadására való nevelés, Európa kulturális örökségének megismerése és megismertetése által

Résztvevők: 3 tanár, 6 diák

Helyszín: Bécs, Bernoulli Gymnasium, Ausztria

Időpont: 2022. április 25 – 30.

Tevékenységek: tanórák látogatása, kulturális eseményeken való részvétel, csoportmunka a vendégfogadó iskola diákjaival, kirándulás.

 

Pályázási feltételek:

            a. Az interkulturalitásról szóló, német nyelven írt esszé benyújtása. (1–2 A4-es oldal). Kedvező elbírálás esetén az esszét szóban is be kell mutatni.

            b. Rövid (magyar és angol nyelvű) motivációs levél benyújtása, amely tartalmazza a részvételi szándékot az Erasmus+ projektben

            c. Ajánlólevél az angoltanártól, mely bizonyítja az angol nyelv B1/B2-es szintű ismeretét.

            d. Kötelezettségvállalás (szerződés aláírásával), amelyben a diák vállalja, hogy a kiválasztása esetén eleget tesz az adott ország aktuális járványügyi követelményeinek (EU-s igazolvány), valamint azt, hogy végig aktívan részt vesz a projektben, beleértve azt is, hogy a kiutazás mellett részt vállal a bécsi iskola küldöttségének a fogadásában és a projekt beszámolójának a megírásában.

             e. Az összköltség 20%-nak előlegezett kifizetése (amit visszatérítenek a projekt lezárása után)

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 7.  

A pályázatokat a programfelelős tanárok bírálják el

A pályázatokat az iskola titkárságán kell benyújtani

 

A pályázatok elbírálása az alábbi pontozási rendszer alapján történik:

 

Ssz.

Követelmény

Pontszám

Megvalósíthatóság

1.

Miként valósítható meg a kultúrák közötti közeledés két különböző nyelvterületen található tanintézmény között?

     30   

Német nyelvű esszé – 1–2 oldal (A4-es formátumban, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel szrkesztve) – kizáró jellegű

     10

A téma szóbeli bemutatása – német nyelven

2.

A programban való részvétel megindoklása

     20

Motivációs levél magyarul és angolul

3.

Az angol nyelv B1/B2-es szintű ismerete

     10

Ajánlólevél és bizonylat az iskola egyik angoltanárától

4.

A tapasztalatok megosztása, gyakorlatba ültetése a program végén

     10

Két ötlet, terv bemutatása – magyar nyelven

5.

Példás magaviselet, aktív részvétel a DT-ben vagy az osztály közösségi életében

      10

Ajánlólevél az osztályvezető tanártól

6.

A diák legyen a német nyelvű tehetséggondozói csoport tagja

      10

Bizonyítvány a Kiválósági Központtól

 

Összesen:

       100

 

 


2021.december 08.