Székely Mikó Kollégium

ERASMUS+ O.K.+ 2007-2014

/p>

Újabb nagyszabású rendezvény az Alapítvány Erasmus+ projektjének keretében

Közép-Európában 3 ország összefogásával, Magyarország, Szlovákia és Románia stratégiai partnerségével valósul meg az ERASMUS+ Program keretében az a 3 éves, „O.K.+ 2007-2014";;; című projekt, melynek koordinátora az OTP Fáy András Alapítvány, s mely Közép-Európa társadalmát, kultúráját gazdagítja, illetve jelentősen hozzájárul a magyar, szlovák és román pénzügyi-gazdasági oktatás fejlesztéséhez az általános és a középiskolás korosztály, valamint a tanerő körében.

2016. október 25-én Kassán került megrendezésre az OTP Fáy András Alapítvány „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projektjének második sajtónyilvános konferenciája, amelyen az esemény vendégei megismerhették a program első két évének szakmai tevékenységeit és sikereit, eredményeit, valamint egy módszertani bemutatónak köszönhetően bepillantást nyerhettek az OK Projekt során alkalmazott játékos feladatokba is.

A három közép-kelet-európai ország (Magyarország, Szlovákia, Románia) társadalmát, kultúráját gazdagító, pénzügyi-gazdasági oktatását fejlesztő projekt multiplikációs rendezvényén a projektgazda OTP Fáy András Alapítvány mellett bemutatkoztak stratégiai partnerei is, az Alapiskola és Óvoda Almágy, a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, az aradi Csiky Gergely Főgimnázium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium. 

A szép számban megjelenő érdeklődők bepillantást nyerhettek az Alapítvány munkatársai által újonnan kifejlesztett és közkedvelt, európai uniós ismereteket feldolgozó és bővítő tréningmodulokba, valamint természetesen azokba az évfolyam-specifikus tréninganyagokba is, melyek – a szlovák és román gazdasági, oktatási környezetre és kultúrkörre történő átdolgozást követően – a XXI. századi sikeres élethez elengedhetetlen pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteket adják át a 11-18 éves szlovákiai és romániai gyerekeknek. 

Az OTP Fáy András Alapítvány tréningjein alkalmazott saját oktatási módszertan alapjait jelentő élmények többféle formában megjelentek a három órás program során. Egyrészt Schrankó Péter alapítványi ügyvivő előadásában („Élmény a XXI. századi oktatásban”), amelynek egyik központi eleme arra az idén lefolytatott kutatásra épült, amely bebizonyította, hogy az OK Projekt során oktatott diákok többsége flow állapotba kerül, miközben ezt az iskolában ritkán tapasztalják meg a fiatalok. Másrészt a szlovákiai diákok tréningeken és a romániai pedagógusok módszertani bemutatókon megélt tapasztalatainak beszámolójában, amelyek nemcsak a képzések hangulatát tudták remekül visszaadni, hanem még hitelesebbé is tették a teljes programot. Harmadrészt pedig azokon a rövid módszertani bemutató feladatokban, amelyekben a játékos gyakorlatokat is kipróbálhatták a meghívott vendégek.

Mint azt Hanesz Angelika, a buzitai partneriskola pedagógusa, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség országos elnökségi tagja, egyben az esemény moderátora elmondta: „Rendkívül fontos, hogy már Szlovákiában is elérhetőek ilyen típusú ingyenes programok, mivel a pénzügyi-gazdasági és az európai uniós ismeretek oktatása elengedhetetlen a jövő társadalmának szempontjából.” 

„A pénzügyi kultúra fejlesztése minden nemzet és minden gazdasági szereplő együttes érdeke. Ez alapján döntöttek úgy a projektpartnerek, hogy az OTP Fáy András Alapítvány szakmai vezetésével összefognak és egy közös program keretében uniós szinten, egy új és innovatív módszertan alkalmazásával terjesztik a jövőtudatosságot támogató ismereteket, szemléletet.” – tette hozzá dr. Sarkady-Kiss Lilla, az OTP Fáy András Alapítvány projektvezetője.

Mindennek alapja a Magyarországon már sikeresen működő nyolc tréningmodul adaptálása szlovákiai és romániai – kulturális, társadalmi, gazdasági, oktatási, stb. – viszonyokhoz, illetve az új – európai uniós ismereteket átadó – tananyagok összeállítása, fejlesztése voltak. Valamint természetesen mindezen ismeretanyagok oktatása, minél több diákhoz való eljuttatása is a projekt része. 

A rendezvény a szakmai eszmecserére is lehetőséget biztosított az esemény végén, amely során a megjelent pedagógusok, oktatási szakemberek visszajelzései is igazolták, hogy mind az adaptált pénzügyi-gazdasági, mind pedig az újonnan kidolgozott EU-s tréningmodulok hiánypótló jelleggel bírnak a szlovákiai oktatási palettán. A projektben részt vevő partnerek bíznak benne, hogy akárcsak a mintegy egy éve megrendezett első multiplikációs rendezvényt követően, most is számos megkeresés érkezik majd feléjük. 

A „Székely Mikó” Kollégiumot a szlovákiai multiplikációs rendezvényen Kubánda Miklós igazgatóhelyettes, dr. Kinda Eleonóra projektkoordinátor, Bakó Kinga, gimnazista, valamint  Köllő Zsolt középiskolás osztályfőnökök képviselték. A projektkoordinátor a konferencián az iskola bemutatásán kívül beszámolt az elmúlt időszakban a mikós diákoknak és pedagógusoknak,  a projekt keretén belül történő képzéséről. Elhangzott, hogy 2016. áprilisa és októbere között összesen 530 diák és 20 pedagógus vett részt OTP-s képzéseken Sepsiszentgyörgyön, valamint a budapesti OK Oktatási Központban.

A következő multiplikációs rendezvényre 2017. májusában Háromszéken kerül sor a Székely Mikó Kollégium és az OTP Fáy András Alapítvány szervezésében. 

 

A sajtóközleményben foglaltak csak az OTP Fáy András Alapítvány és a stratégiai partnerek véleményét tükrözi, és sem a Nemzeti Iroda (Tempus Közalapítvány), sem az Európai Bizottság nem felelős a cikkben szereplő információk semminemű felhasználásáért.


2021.december 08.