Szekely Miko College

Urbán Laura: 0
: 0
:

I'm the form teacher of a III. E Class

I teach in the following classes:

III. E | Romanian language
III. E | Hungarian - reading
III. E | Hungarian - writing
III. E | Mathematics
III. E | Sciences
III. E | Citizenship
III. E | Music
III. E | Design and technology


Events