Székely Mikó Kollégium

Az „O.K.+ 2007-2014” című ERASMUS+ projektünk - 2017-05-10


Helyszín: Székely Mikó Kollégium Konferenciaterme

2017. május 9-én Sepsiszentgyörgyön került megrendezésre az OTP Fáy András Alapítvány „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projektjének harmadik, egyben záró sajtónyilvános konferenciája, amelyen az esemény vendégei megismerkedhettek a program eredményeivel, meghallgathatták a résztvevőknek a – projekt során szerzett – szakmai tapasztalatait, benyomásait, élménybeszámolóit, valamint egy módszertani bemutatónak köszönhetően bepillantást nyerhettek az OK Projekt során alkalmazott játékos feladatokba is.

A mintegy 150 érdeklődő egy rövid – a Székely Mikó Kollégium kórusa által bemutatott – zenei műsorszámot követően az „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projekttel, annak tevékenységeivel, a létrehozott szellemi termékeivel és elért eredményeivel ismerkedhetett meg a projektvezető, dr. Sarkady-Kiss Lilla átfogó összegzéséből, majd az Alapítvány szakmai tevékenységével, az általa létrehozott OK Projekttel (annak tartalmi elemeivel és módszertani különlegességeivel) Gróf Henrik Balázs alapítványi oktatás szakmai igazgató tolmácsolásában. Ezt követően sorra bemutatkoztak a három közép-kelet-európai ország (Magyarország, Románia, Szlovákia) társadalmát, kultúráját gazdagító, pénzügyi-gazdasági oktatását fejlesztő projekt partneriskolái: az eseménynek helyet biztosító sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, az aradi Csiky Gergely Főgimnázium, valamint az Alapiskola és Óvoda Almágy és a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola. A partnerintézmények képviselői képes és filmes beszámolók segítségével osztották meg sokrétű tapasztalataikat és élményeiket a résztvevőkkel.   

A rendezvény második felében az érdeklődők az „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projekt keretében kifejlesztett, az európai uniós ismereteket feldolgozó és bővítő tréningmodulokba és e-learning anyagokba, valamint természetesen azokba az évfolyam-specifikus tréninganyagokba is bepillantást nyertek, melyek – a romániai és szlovákiai gazdasági, oktatási környezetre és kultúrkörre történő átdolgozást követően – a XXI. századi sikeres élethez elengedhetetlen pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteket adják át a 11-19 éves romániai és szlovákiai gyerekeknek.

Az OTP Fáy András Alapítvány OK Oktatási Központjainak tréningjein alkalmazott saját oktatási módszertan alapjait jelentő élmények többféle formában megjelentek a három órás program során. Egyrészt Gróf Henrik Balázs előadásában („Élmény a XXI. századi oktatásban”), amelynek egyik központi eleme arra a kutatásra épült, amely bebizonyította, hogy az OK Projekt során oktatott diákok többsége flow állapotba kerül, miközben ezt az iskolában ritkán tapasztalják meg a fiatalok. Másrészt az Erasmus+ projekt résztvevői, a romániai és szlovákiai diákok, illetve pedagógusok beszámolóiban is visszatérő elem volt az élményszerűség. Ezen – videós és szóban elhangzó – visszajelzések nem csupán a tréningek és módszertani bemutatók hangulatát adták vissza, de a vendégek számára még hitelesebbé tették a teljes programot. Harmadrészt pedig azokban a rövid feladatokban, amelyeken mint egyfajta rövidített módszertani bemutatón vehettek részt a vállalkozó szellemű érdeklődők.

A partneriskolák pedagógusai beszámolóikban és a programot követő beszélgetések során is megerősítették, ha lehetne, újra belevágnának az együttműködésbe, mivel számtalan pozitív hozadéka volt a projektnek, melyek közül csak egyik a diákjaik pénzügyi kultúrájának fejlesztése és európai uniós ismereteinek növelése. Ebben a diákok is egyöntetűen egyetértettek.

Ezzel kapcsolatban Mohňanský Csilla, a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója elmondta: „A pályázatban eltöltött időszak rengeteg új kapcsolatot, barátságot, ismeretet, élményt szerzett iskolánk diákjainak és pedagógusainak egyaránt. Megerősített bennünket abban a tudatban is, hogy az élményalapú oktatás sikeres, a diákok körében közkedvelt. Ezt mind ennek a közös projektnek és az abban részt vevő partnereknek köszönhetjük.”

„A módszertani bemutató segítséget nyújtott abban, hogy hogyan lehet a tanórákon könnyebben megismertetni a diákokat a pénzügyi ismeretekkel. Biztos, hogy fel tudom használni a tapasztalatokat. A téma nagyon időszerű, a tréningek teljes mértékben a korosztályokhoz igazodnak, érdekesek, tanulságosak, rendkívüli módon hozzájárulnak a tanórákon tanultak kiegészítéséhez, megerősítéséhez. Ráadásul voltak olyan feladatok is, amelyeket az osztályfőnöki órákon tudunk felhasználni, mivel csapatépítő jellegűek.” – összegezték az almágyi tapasztalatokat az Alapiskola pedagógusai.

A jövőtudatosságot fejlesztő és támogató tudásátadás alapja a Magyarországon már sikeresen működő nyolc tréningmodul adaptálása szlovákiai és romániai – kulturális, társadalmi, gazdasági, oktatási, stb. – viszonyokhoz, illetve az új – európai uniós ismereteket átadó – tananyagok összeállítása, fejlesztése voltak. Valamint természetesen mindezen ismeretanyagok oktatása, minél több diákhoz való eljuttatása és az utóbbiakhoz készített e-learning anyagok is a projekt részei voltak.

Mint azt dr. Kinda Eleonóra, a házigazda sepsiszentgyörgyi partneriskola pedagógusa, egyben az esemény moderátora elmondta: „Aki ebben a projektben részt vett, biztosan profitált belőle. Mind a gyerekek, mind a pedagógusok, mind maguk az iskolák. De a program nyertesei a jövő társadalmai is, mivel a pénzügyi tudatosság fejlesztése és az európai uniós ismeretek oktatása elengedhetetlenek. Ilyen megközelítésben pedig az egész Európai Unió számára ez egy bőven megtérülő befektetés pénzügyi-gazdasági terminológiával élve.” Mindezt alátámasztották Tóthpál Renáta aradi projektkoordinátor szavai is: „A projekt keretében ezidáig tréningezett 4.100 diák maradandó élményekkel és olyan ismeretekkel gazdagodott, amelyeket senki nem vehet el tőlük, és amelyeket felnőtt korukban is jól tudnak hasznosítani.”

„A pénzügyi kultúra fejlesztése minden nemzet és minden gazdasági szereplő együttes érdeke. Ez alapján döntöttek úgy a projektpartnerek, hogy az OTP Fáy András Alapítvány szakmai vezetésével összefognak és egy közös program keretében uniós szinten, egy új és innovatív módszertan alkalmazásával terjesztik a jövőtudatosságot támogató ismereteket, szemléletet.” – erősítette meg a korábban elhangzottakat dr. Sarkady-Kiss Lilla, az OTP Fáy András Alapítvány projektvezetője.

A rendezvény a szakmai eszmecserére is lehetőséget biztosított az esemény végén, amely során a megjelent pedagógusok, oktatási szakemberek visszajelzései is igazolták, hogy mind az adaptált pénzügyi-gazdasági, mind pedig az újonnan kidolgozott EU-s tréningmodulok hiánypótló jelleggel bírnak a romániai oktatási palettán.

A projektben részt vevő partnerek bíznak benne, hogy a projekt – hivatalos – augusztusi zárásával is megmarad az erős szakmai kapcsolat az intézmények között. Mindez azért sem lenne meglepő, mivel már most is megkezdődött közöttük más programokban való aktív együttműködés, melyek minden esetben azt a közös célt szolgálják, hogy az ezekben részt vevő fiatalok minél több hasznos ismerettel gazdagodjanak jövőbeni életükhöz, boldogulásukhoz.

Dr. Kinda EleonóraEsemények

Szórványtábor

A Székely Mikó Kollégium VI.C osztályának szórványprogramja 2022. június 10-12. között a medgyesi diákok sepsiszentgyörgyi látogatásával folytatódott, így a két diákközösség egy közös táborozáson vehetett részt. Ez alkalommal a medgyesi diákok megismerhették városunkat és környékét. Élménydús programokra került sor: a városi sétavonatozás egy sugásfürdői vonatozással egészült ki, ellátogattunk a Sepsi OSK stadionba és a Vadászmúzeumba, megnéztük városunk legjelentősebb turisztikai látványosságait, bábszínházban és a moziban is voltunk, ahol egy 3D-s filmet láttunk.

2022.június 20.