Română English

ERASMUS+ pályázat - 2015-04-03


 

Közép-európai országok összefogása a pénzügyi kultúra fejlesztéséért, a jövőtudatos fiatalokért

Közép-Európában 3 ország összefogásával, Magyarország, Szlovákia és Románia stratégiai partnerségével valósul meg az ERASMUS+ Program keretében az a 3 éves, „O.K.+ 2007-2014” című projekt, melynek koordinátora az OTP Fáy András Alapítvány, s mely Közép-Európa társadalmát, kultúráját gazdagítja, illetve jelentősen hozzájárul a magyar, szlovák és román pénzügyi-gazdasági oktatás fejlesztéséhez az általános és a középiskolás korosztály, valamint a tanerő körében.

A gazdasági válság kirobbanását követően számos tanulmány, kutatás készült, melyek bizonyították, kivétel nélkül minden társadalomra jellemző, hogy a lakosság pénzügyi kultúrája, gazdálkodási ismerete alulfejlett, nem képesek lépést tartani a pénzvilág és a pénzügyi termékek rohamos fejlődésével, ami a tájékozatlanságra, az alapismeretek hiányára vezethető vissza. A pénzügyi kultúra fejlettsége minden gazdasági szereplő együttes érdeke. Ezért lett kiemelt fontosságú terület az Európai Unió számára a pénzügyi ismeretek megjelentetése az oktatásban és a pénzügyi kultúra fejlesztése. A legnagyobb lehetőség a fiatalok képzésében rejlik, hiszen ők rendkívül nyitottak az új ismeretekre, és mivel aktívan részt kívánnak venni a jövőjük alakításában, szívesen sajátítanak el alapvető pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismereteket.

Ezen indokok alapján döntött úgy az OTP Fáy András Alapítvány és 2 szlovákiai illetve 2 romániai oktatási intézmény, hogy összefog és egy közös projekt keretében az oktatás minőségének növelése érdekében, uniós szinten, új és innovatív gyakorlatokat, módszereket dolgoz ki, terjeszt és alkalmaz. 

A koordinátor OTP Fáy András Alapítvány partnerei szlovákiai és romániai magyar tannyelvű általános és középiskolák:

 • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola; Buzita, Szlovákia
 • Základná škola s materskou školou; Almágy, Szlovákia
 • Székely Mikó Kollégium; Sepsiszentgyörgy, Románia
 • Csiky Gergely Főgimnázium; Arad, Románia

A stratégiai partnerség célja az OTP Fáy András Alapítvány által létrehozott pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tudatosságra nevelő oktatási-képzési rendszer továbbfejlesztése, határon túli megjelentetése, új, az adott ország viszonyaihoz igazodó tananyagok kidolgozása, európai uniós ismeretekkel való bővítése, az ismeretanyag átadása általános illetve középiskolás diákoknak, tanároknak Magyarországon, Szlovákiában és Romániában. Mindehhez a társadalmi szemléletformáláshoz világszínvonalú eszközöket, tartalmakat, pedagógiai és andragógiai módszereket biztosítva.

A projekt sajátosságai:

 • európai gondolkodásmód bevezetése a nemzeti sajátosságok és társadalmi különbözőségek megtartása mellett,
 • országokon átívelő kooperatív szemléletmód formálása az oktatáson keresztül,
 • gazdasági migráció fékezése gazdálkodási és vállalkozói ismeretek átadásával, amely a helyi jövőkép kialakítását erősíti.

A kifejlesztésre kerülő modell támogatást nyújt az egyéni, fejleszthető kompetenciák erősítésében, a kialakult pénzügyi és gazdasági élethelyzetek megoldásának proaktív és hatékony kezeléséhez. Ez az oktatási forma a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismereteket működő csatornákon keresztül juttatja el a fiatalokhoz, miáltal tudatos és eredményes pénzügyi és gazdasági életvitel alakul ki náluk, azaz a sikeres felnőttkor megteremtéséhez meglesz számukra a szükséges tudásanyag. Ez össztársadalmi érdek is, mivel ezek az ismeretek nem részei az általános vagy a középiskolai képzésnek, de elengedhetetlenül fontosak a gazdasági és a „felnőtt” életben való eligazodáshoz. Röviden tehát a felelős és tudatos felnőtté válás segítése áll ennek a hiánypótló projektnek a középpontjában.

A projekthez kapcsolódó releváns célok, európai prioritások:

 • készségek és kulcskompetenciák (vállalkozókészség, digitális kompetenciák, többnyelvűség), illetve újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása,
 • a transzverzális készségek értékelésének támogatása és vállalkozói tapasztalatok megszerzésének segítése az oktatás, képzés terén,
 • fiatalok képességeinek/tudásának fejlesztése, elsősorban/különösképpen azoké, akiket a korai iskolaelhagyás veszélye fenyeget,
 • matematika, természettudományok és olvasás terén alacsony alapkészségekkel rendelkező diákok tudásának fejlesztése.

További cél: élményszerzés – szemléletformálás a nemzeti sajátosságok figyelembevételével – tudásátadás (pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismeretek átadása diákoknak és tanároknak – jövőképformálás.

A projekt várható eredményei, hatásai:

 • példaértékű európai nevelési modell jön létre,
 • a gazdasági migráció fékeződik a gazdálkodási és vállalkozói ismeretek átadásával, amely a helyi jövőkép kialakítását erősíti,
 • a 10-18 éves korosztály kulcskompetenciái fejlődnek, nő a közösségi szerepvállalásuk, közösségi tudatuk,
 • az oktatás minőségi feltételei javulnak a hatékony szemléletformálással, képességfejlesztéssel, folyamatos tudásbővítéssel,
 • a létrejövő oktatási anyag nemzeti szintű közoktatási, foglalkoztatási rendszerekbe integrálható,
 • a jövő generációjának szemléletformálása az öngondoskodó egyéntől a felelős gazdálkodóig,
 • a program ingyenes, ezzel egyenlő esélyű hozzáférést biztosít, csökkenti a területi, társadalmi különbségeket,
 • az iskolarendszerű oktatás kínálata bővül, minősége javul, így a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangba kerül a piaci igényekre reagálni képes munkaerő kialakításával.

Számszerűsíthető eredmények:

 • 4 db új tréningmodul
 • 24 db adaptált és lefordított tréningmodul
 • 2700 oktatott fő 3 év alatt
 • 1-1 db kérdőíves és mélyinterjús kutatás, 3 db kutatási tanulmány
 • 3 db átlagosan 100-100 fős multiplikációs rendezvény 3 országban
 • 4 db nemzetközi projekttalálkozó

Az OTP Fáy András Alapítványnak az ERASMUS+ Program 2. akcióterületére Stratégiai partnerségek közoktatási témában benyújtott „O.K.+ 2007-2014” című pályázatát az Európai Unió 346.279 euro összegű támogatásban részesítette. 

Kubánda Miklós2021
<SZEPTEMBER>
H6132027
K7142128
Sz18152229
Cs29162330
P3101724
SZ4111825
V5121926

Ösztöndíjak
(2021-09-14, Tarczi Éva Tímea)

Tanévnyitó - élő
(2021-09-13, Sztakics Éva-Judit)

Évnyitó
(2021-09-13, Forreiter Csilla-Éva)

Előkészítő osztályok - frissítve
(2021-09-01, Kubánda Miklós)

KUTATÁSI DIÁKPÁLYÁZAT 2021
(2021-07-26, Dr. Pető Mária)

Érettségi eredmények
(2021-07-12, Lepedus Mária)