Székely Mikó Kollégium

Tudnivalók a 2024–2025-ös tanévben előkészítő osztályba - 2024-03-26


Tudnivalók a 2024–2025-ös tanévben előkészítő osztályba iratkozó kisdiákok és szüleik számára a 4019/15.03.2024-es Tanügyminisztériumi Rendelet alapján:

 1.    Körzetünk: Grigore Bălan út, 8. sz. 27/A–D th.; 39. sz. 28/A–E th.; 43. sz. 15/M-N th.; 16 sz.18/M-O th.; 41 sz. 16/A-C th; Olt u.; Gyárfás Jenő u.; Nicolae Bălcescu u.; Arany János u.; Nagy György u.; Lázár Mihály u.; Horgász u.; Széna u.; Bárányka u.; Mihai Viteazul tér; Galamb u.; dr. Victor Babeş u.; Kórház u.; László Ferenc u. – beleértve az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. th.; Szabadság tér; Sas u.; Tavasz u.; Balázs Márton u.; Tavaszy Sándor u.; Puskás Tivadar u. 3-14 sz.; Gróf Mikó Imre u. – beleértve a 13. th.; Gödri Ferenc u.; 1918 December 1 u. 2. – 60. sz. és 1.–67. sz.; valamint 59sz, 24/A–B th.; 62.–66. sz.; 69.–73. sz.; és 6/A–B th., Jozef Bem u. – beleértve a 2. sz. 3/A–K th.; Luther tér; Ág u. 2.–18. és 1.–11., valamint 12. sz. 9/A–C th.; 10. th.; 11. th,; 12. th.; 13 th.; 14. th; 4 th.; 16. sz. 5 th.; 18. sz. 8/A–C th.;  3. sz. 10/A, –B th.; 5. sz. 11/A, B th.; 7. sz. 12/A, B th.; 9. sz. 3. th.; 11. sz. 13/A–C th.; 20.–38. sz.; Csíki u. 49. sz.-ig, – a Templom u. kereszteződéséig; Kossuth Lajos u.; Martinovics Ignác u.; Kőrösi Csoma Sándor u.; Konsza Samu u.; Kút tér; Horea, Cloșca és Crișan u.; Híd u.; Mikes Kelemen u.; Daczó u; Gábor Áron u.

2.    Iskolánkban 4 előkészítő osztály indul, egyenként 22-es létszámmal

3.    Kínálatunk:

-        Színvonalas oktatás. Városi, megyei, országos és nemzetközi versenyeken való részvétel lehetősége. Felújított, otthonos, gyermekbarát iskolai környezet. Nagy udvar sportpályákkal, játszóterekkel, zöldövezettel. Jól felszerelt, okostáblával ellátott osztálytermek. Napközis rendszer, az ebédet saját konyhánkban készítjük el. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges táplálkozásra. Hagyományőrzés, néptánc- és furulyaoktatás. Változatos sporttevékenység, sítáborok, erdei iskolák. Felzárkóztatás – fejlesztő pedagógusok, logopédus segítségével. Minden elemit végzett diákunk folytathatja a gimnáziumot iskolánkban.  A más iskolákból jelentkező gyermekeket egyáltalán nem, vagy – a helyek függvényében – nagyon korlátozott számban tudjuk felvenni

4.    Az iratkozási űrlap kitöltésének és aláírásának időszaka:

2024. április 11. – május 14. között hétfőtől csütörtökig 08:00–18:00,

illetve pénteken 08:00–17:00 óra között az iskola titkárságán

5. Szükséges dokumentumok az iratkozáshoz:

-  iratkozási űrlap (az iskola adja/online letölthető)

- a beírató szülő személyi igazolványának hiteles másolata (az iskola hitelesíti az eredeti igazolvány alapján)

- a beírtatandó gyermek születési bizonyítványának hiteles másolata (az iskola hitelesíti az eredeti igazolvány alapján)

- elvált szülők esetében a gyámságra vonatkozó dokumentum

- családorvosi igazolás

6.    E-mail cím, amire a szülők elküldhetik a kitöltött beiratkozási űrlapot és a mellékelt dokumentumot (Anexa nr.3): titkarsag@szekelymikokollegium.ro

7. Általános és speciális kritériumok túljelentkezés esetén a második körben:

–  orvosi igazolás, amelyből kitűnik a gyermek valamilyen fogyatékossága

– dokumentum, amely igazolja, hogy teljesen árva, mindkét szülője elhalálozott. Olyan helyzetben, amikor a gyermek gyermekotthonból/elhelyezési központból/családi elhelyezőből érkezik, helyzete egyenértékű a mindkét szülőt elvesztett, teljesen árva gyermek helyzetével

– dokumentum, amely igazolja, hogy egyik szülője elhalálozott

–  testvére abba az oktatási intézménybe jár, ahová a gyermek iratkozni szeretne

8. Csatolva található a kérésminta azon gyermekek számára, akik a 6-.dik évet 2024 szeptember 1 és december 31 között töltik be (Anexa 1).

9.   Telverde telefonszám: 0800 816 267.

 Érdeklődni és iratkozáshoz előjegyezni a 0267-312793-as telefonszámon és titkarsag@szekelymikokollegium.ro  címen lehet.

Elekes Andrea