Székely Mikó Kollégium

Pályázati felhívás - 2023-11-21


Pályázati felhívás

a Székely Mikó Kollégium 10. és 11. évfolyamok sportoló diákjai számára

az Erasmus+ program keretében szervezett görögországi iskolalátogatásra (tapasztalatcserére) a’’1st General Hight School of Agia Paraskevi, Athén’’ tanintézménybe.


 

A 2021-es tanévben a Székely Mikó Kollégium 7 éves Erasmus akkreditációt nyert el. A projekt harmadik célkitűzése az egészséges életmódra nevelés, figyelmet fordítva a diákok testi, lelki, szellemi egészségére. Ennek megvalósítása érdekében tapasztalatcserét szervezünk Athénba, 2024. április 7-13. között 5 diák számára, akiket 2 tanár kísér el.

A program tevékenységei: testnevelés és más tanórák látogatása, kulturális eseményeken való részvétel,csoportmunka a vendégfogadó iskola diákjaival, kirándulások.

A diákok kiválasztása az alábbi kritériumok alapján történik:

  • a Székely Mikó Kollégium 10. és 11. évfolyamok sportoló diákjai

  • jó magaviseleti jegy

  • pályamunkák elkészítése az alábbi címmel: Egészséges életmód / Görögország

A pályamunka követelményei:

a. Egy angol nyelvű esszé megírása, az egészséges életmód témakörben (3oo szó).

b. Egy rövid (2oo szó, magyar vagy angol nyelvű) motivációs levél, amelynek tartalmaznia kell az Erasmus+ projektben való részvétel indoklását.

c. Egy ajánlólevél az angoltanár részéről az angol nyelvtudás B1/B2-es szintű ismeretéről.

d. Kötelezettségvállalás (szerződés aláírásával), amelyben a diák vállalja, hogy a kiválasztása esetén eleget tesz az adott ország aktuális járványügyi követelményeinek (EU-s igazolvány), valamint azt, hogy végig aktívan részt vesz a projektben.

e. Az utazási költségekhez való hozzájárulás - a 20%-os önköltséget a program befejezése után visszakapják a résztvevők.


 


 

Pontozási rendszer diákok számára:

Nr. crt

Criteriu

Puncte

Indicatori de performanță și realizare

1

Elev în clasa țintă a proiectului de mobilitate

2

Clasa (profil, specializare) în care învață elevul dovedit printr-o adeverință elaborată de școală

2

Elev cu rezultate deosebite din anul precedent

5

Copie conformă cu originalul a paginii relevante cu media anuală din carnetul de elev.

3

Elev cu rezultate deosebite la concursuri de profil/olimpiadă în anul școlar precedent;

4

Copii conforme cu originalul după diplome obținute la diferite concursuri de profil (concursuri sportive ONSS, concursuri la disciplina biologie); 1 pct/concurs national sau international, 0,5 pct/concurs regional, județene sau local.

4

Elev cu purtare exemplară  care respectă regulamentul intern al școlii și care nu are sau are un număr redus de absențe (caz de boală sau participare dovedită la ctivități extracurriculare organizate de școală).

4

Recomandare din partea dirigintelui care include criteriile formulate.

5

Elev care nu a mai participat la nici un alt proiect Erasmus

2

Declarație pe proprie răspundere a elevului semnată și de părinte/tutore legal, verificată de Comisia Erasmus a Colegiului.

6

Elev disponibil în perioada desfășurării proiectului care se angajează să participe la toate fazele proiectului (inițială, de pregătire a proiectului, mobilitate, diseminare dar și eventuala vizita a școlii partenere)

2

Declarație pe proprie răspundere a elevului semnată și de părinte/tutore legal

7

Elev care se angajează să: 1) respecte toate cerințele impuse la nivel internațional și a instituției școlare cu care se va colabora în legătură cu combaterea epidemiilor
2) plătească 20% din totalul cheltuielilor (care se va rambursa ulterior)

1

Declarație pe proprie răspundere a elevului semnată și de părinte/tutore legal cu specificarea celor afirmate la punctul 7

8

Eseu/ Compunere pe tema proiectului (aproximativ 300 de cuvinte) redactat/ă la calculator în limba proiectului

50

Un text redactat pe baza documentării individuale și opiniei personale

 

a) Nivel dovedit al cunoștințelor de limba proiectului nivel B1+, B2

20

Fluență în exprimare, corectitudinea structurilor folosite, organizarea logică a textului.-recomandare de la profesorul de limba engleză.

 

b). Conținutul proiectului în acord cu cerințele formulate la punctul 8

20

Se acordă 10 pcte pentru participarea în fazele premergătoare ale proiectului de mobilitate, dovedit cu adeverință de la profesorul coordonator al proiectului.

10 pcte pentru formulare clară, obiectivă a contribuției proprii, în concordanță cu obiectivele urmărite de proiect

 

 

c) Textul este logic organizat, în stil neutru și respectă lungimea indicată la punctul 8

10

Există paragrafe logice, coerente

9

Scrisoare adresată comisiei de selecție în lb. proiectului (aproximativ 200 cuvinte) în care se specifică următoarele

10

 

 

a) Scopul participării la proiectul vizat (în concordanță cu obiectivele cadru ale instituției pentru această mobilitate)

3

Obiectivele formulate sunt specifice și clare

b) rezultatele așteptate sunt conforme cu obiectivele stabilite

2

Se specifică cu exactitate așteptările

c) activitățile de diseminare propuse în cadrul colectivității de elevi sunt variate și realizabile

5

Cel puțin două activități de diseminare care vor fi aplicate la nivel de Consiliul elevilor, comunitatea școlară, activități specifice elevilor după participarea la acest program de mobilitate

10

Interviu de selecție

20

 

 

a) face dovada abilității de a comunica eficient prin utilizarea în mod adecvat a elementelor de construcție a comunicării legate de temele care se vor preciza în prealabil;

10

Comunicare în limba proiectului pentru a participa în mod eficient la program; capacitatea de dialogare cu organizatorii programului;

 

b) opiniile și justificările sunt convingătoare;

5

Capacitatea de a susține și argumenta propriul proiect prin dialogare;

 

c) pronunție adecvată sau cu un accent care nu împiedică înțelegerea mesajului;

5

Comunicare clară, pe subiect, argumentare logică;

 

Total puncte

100

 


 

- formai követelmény: egy A4-es oldal, 14-es Times New Roman betűméret.


 

A pályamunka beküldésének határideje: 2023. november 29.


 

Az esszéket az alábbi email címekre várjuk:

kovacs.tunde@szekelymikokollegium.ro

ferencz.orsolya@szekelymikokollegium.ro

"Elekes Andrea