Székely Mikó Kollégium

ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSI MÓDSZERTANA - 2023-09-13


-kivonat-

·2023 szeptember 21-ig osztályfőnökök, tanítók tájákoztatják a szülőket/diákokat a 6238/2023-as rendeletről, amely az ösztöndíjak odaítélési módszertanát tartalmazza

· 2023 október 5-ig le kell tegyék:

o az osztályfőnökök az érdemösztöndíj javaslatokat (a diákok 30%-a ill. 9,50 feletti általánossal rendelkezők diákok mind)

o szülők/diákok a kiválósági ösztöndíj iratcsomókat, érdemösztöndíj iratcsomókat – amelyre versenyeredményekért pályáznak, szociális ösztöndíj iratcsomókat

 

· Ösztöndíj típusok:

o olimpiai kíválósági ösztöndíj- 700 lej/hó

o érdemösztöndíj: 450 lej/hó

o szociális ösztöndíj: 300 lej/hó

 

· Olimpiai kiválósági ösztöndíjat kapnak a nemzetközi, országos versenyek díjazottjai

 

· Érdemösztöndíjat kapnak:

o a gimnáziumi és líceumi tanulók, egy osztályból a diákok 30%-a csökkenő sorrendben évi médiájuk szerint, illetve a 9,50 feletti általánossal rendelkező diákok mind, V. osztályosok januártól kaphatnak, IX. osztályosok esetében a felvételi általánosa számít. Ennél az ösztöndíjnál nem szükséges kérés, csak egy osztályfőnők által aláírt lista.

o Megyei olimpiák I, II, III díjazottjai, országos versenyek – a szabályzat szerint

· Kiválósági és érdemösztöndíj esetében 10-es magaviselet és az előző évben minden tantárgyból átmenti jegy szükséges.

 

· Szociális ösztöndíj- szabályzó szerint iratcsomó összeállítása szükséges, jogosultak köre:

o Egy főre eső családi jövedelem az előző 12 hónapban nem haladja meg a netto minimálbér 50%-át

o Árvák

o Monoparentális családok

o Betegek az 1306/1883/2016-s rendelet szerint

o Minimális jövedelemben részesülő családok a 196/2016-os törvény szerint

Szociális ösztöndíjnál fontos konfidenciálisan kezelni az érintettek személyét és az ösztönndíj kérelem okát

10 igazolatlan hiányzás esetén egy hónapban nem jár ösztöndíj, ill. évi 20 igazolatlan hiányzás esetén a vakációban nem jár ösztöndíj

· A szociális ösztöndíj összeegyeztethető a másik két ösztöndíjjal.

· Az iratcsomókat online (titkarsag@szekelymikokollegium.ro) vagy személyesen a titkárságon lehet letenni.

· Az ösztöndíjasok listája év közben frissíthető.

· Az ösztöndíjat a gyermek nevére szóló, a gyermek személyi számát igazoló banki számlaszámra utaljuk.

Csatolva a 6238/2023-as rendelet

Igazgató,

Sztakics Éva-Judit

Elekes Andrea