Székely Mikó Kollégium

PROJEKTISMERTETŐ - 2023-02-21


PROJEKTISMERTETŐ

A PROJEKT CÍME: “A Székely Mikó Kollégium Covid- 19 egészségügyi
kríziskezelési képességének javítása
TÁMOGATOTT: SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM
A PROJEKT CÉLJA, CÉLKITŰZÉSEI: A projekt célja a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégium egészségügyi kríziskezelési képességének javítása, melyet a SARS-Cov-2
vírusfertőzés veszély váltott ki az állami középiskolai szintű oktatási intézményben.
Ez az egészségügyi krízis jelentős hatással volt az oktatásra, hatásai a következő
időszakban is megmaradnak. A projekt hozzájárul a 2021-2022-es tanévben a
megelőzésre alapozott oktatáshoz a SARS-Cov-2 fertőzés kontextusában. A projekt
által finanszírozásra kerülnek a következő beszerzések: fertőtlenítőszerek, egyszer
használatos maszkok, papírtermékek, levegőfertőtlenítő berendezések.
Várt eredmények: Újonnan vásárolt és a projekt előtt megvásárolt egészségügyi
anyagok utófinanszírozása, egy sikeresen megvalósított projekt, melynek biztosítva
van a láthatósága.
A projekt sikeresen befejeződött.
A projekt teljes értéke: 331.048,32 lej, melyből vissza nem térítendő támogatás
331.048,32 de lej, a támogatott önrésze: 0 de lej
A projekt kezdés dátuma: 2022. március 18.
A projekt zárás dátuma: 2022. december 31.
A projekt MySMIS kódja: 148872
A PROJEKT TÁRSFINANSZÍROZÓJA A FEDR REACT-EU ALAP A NAGY
INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KERETÉBEN
Elérhetőségek:
Cím: 520003 Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre utca, 1.
Telefon: 0267-312793, 0267-312323, 0367-401133 (központi szám)
Fax: 0267-352615
Email: titkarsag@szekelymikokollegium.ro
Weboldal: www.szekelymikokollegium.ro

Elekes AndreaKözérdekű információk

Tudnivalók a 2023-2024-es tanévben előkészitő osztályba iratkozó diákok és

Tudnivalók a 2023–2024-es tanévben előkészítő osztályba iratkozó kisdiákok és szüleik számára a 3704/17.02.2023-as és 3445/17. 03. 2022-es Tanügyminisztériumi Rendelet alapján:

2023.március 22.