Székely Mikó Kollégium

Ösztöndíj elbírálási jegyzőkönyv 2022-23-as Tanévre - 2022-10-11


Nr: 6863/04.10.2022

                                                                  PROCES VERBAL

               încheiat, azi 04.10.2022, cu ocazia întrunirii comisiei de acordare a burselor școlare  pentru elevii din învățământul  de stat, cursuri de zi, anul şcolar 2022-2023.

Comisia constituită cf. Deciziei nr. 248/29.09.2022 s-a întrunit pentru a analiza dosarele şi a evalua eligibilitatea cererilor depuse  pentru acordarea burselor școlare.

Conform OM nr. 5379/07.09.2022 cuantumul burselor pe categorii sunt următoarele :

 1. Bursele de performanță : 500 lei / elev/ lună.
 2. Bursele de merit : 200 lei/ elev/ lună
 3. Bursele de studiu : 150/elev/ lună
 4. Bursele de ajutor social : 200/elev/lună

Au fost depuse :

 1. Bursă de performanță : în total au fost propuse de către diriginţi/învăţători 62 de elevi din care  48 au fost aprobate (Ataşat este lista elevilor- Anexa 1).

Menţionăm faptul că 10 elevi din clasa a terminală XII. vor beneficia de bursă de performanţă începând din luna octombrie 2022 conform art. 7 pct. 3 din Anexa la Ordin.

 14 propuneri respinse, conf. Ordinului M.E.C. nr. 5379 din data de 07.09.2022 , în conformitate cu prevedrile art.7 din Anexa la ordin privind lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale precum şi a competiţiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, fiind următoarele: Porzsolt Botond V.A, Szabó-Kádár Viola V.A, Szathmáry-Kocsis Boglárka V.B, Boér Szabolcs V.C, Maroti Magor Örs V.C, Péter Kata VI.A, Batzula Hunor VIII.A, Imre Panna VIII.B, Simon Tege VIII.B, Török Panka VIII.B, Máthé Orsolya IX.D, Nagy Alpár XI.A, Vass Ágota XI.A, Bálint Gyopár XII.B.

2. Bursă de merit:

a.  conf. Art. 10 pct. a) si b)  din Anexa la Ordin au fost selectate de către diriginţi 174 elevi pe baza mediei (media egală sau mai mare de 9,50). Au fost verificaţi şi sunt aprobaţi toţi cei 174 de beneficiari. Atașat este lista elevilor (Anexa 2).

b. conf. Art. 10 pct. d. din Anexa la Ordin privind lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale precum şi a competiţiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, au fost propuse 118 de elevi,  care au fost verificaţi şi din care 42 au fost aprobati (ataşat este lista de beneficiari- Anexa 3).

- 60 de elevi din nivelul primar şi clasa a V.-a au fost respinse conf. Art. 9 din Anexa la Ordin

- 16 de elevi fiind respinse din cauză că sunt deja selecţionate pentru bursă de merit pe baza mediei peste 9,50.

 1. Bursă de studiu:

 

24 de dosare predate, verificate şi din care aprobate 22.

 Lista de beneficiari este atașată (Anexa 4). 2 Dosare fiind respinse datorită faptului că nu corespund condiţiilor de venit a familiei.

 

 1. Bursă de ajutor social
 1. 7 dosare depuse pentru bursă de ajutor social pentru elevi proveniți din familii cu venituri mici. Toatele cele 7 dosare verificate și aprobate pentru următoarele elevi: Sylveszter Szabolcs O.A, Debreczi Debora IV.A, Lukács Jónás IV.D, Lukács Ábel VI.D, Kolumbán Nóra IX.C, Gálicza Ervin XII.A  și Józsa Réka XI.C.
 2. 28 dosare pentru elevii orfani, semi-orfani sau crescuți de un singur părinte. Dosarele fiind verificate 22 au fost și aprobate. Lista beneficiarilor este atașată (Anexa 6).

6 dosare fiind respinse din cauză că în documentul de la instanţa de tutela în care este hotărât exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte este stabilit pensie de întreţinere.

 1. 17 dosare depuse pentru elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli. Dosarele fiind verificate toate cele 17 dosare au fost aprobate. Lista beneficiarilor este atașată (Anexa 7 )
 2. Nu au fost depuse dosare pentru elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitate de domiciliu.

 

 

Preşedintele comisiei,                                    Membrii comisiei,

Director: Sztakics Éva Judit                            Kovács Hajnalka, contabil șef

                                                                        Elekes Andrea, secretar             

                                                                        Dr.Pénzes Ágnes                      

                                                                        Csia Kinga Emese                     

                                                                        Tarczi Timea,                            

Elekes AndreaEsemények

Az RMPSZ a Székely Mikó Kollégium 14 pedagógusát tüntetette ki

A tegnap, 2022. november 22-én az RMPSZ a Székely Mikó Kollégium 14 pedagógusát tüntetett ki.  Azok vehették át a könyvjutalmat és az oklevelet, akiknek a diákjai-az online oktatás alatt- országos és nemzetközi versenyeken jutalomban részesültek.

2022.november 23.