Székely Mikó Kollégium

Bodó Jenő ösztöndíj-pályázat - 2022-09-16


Bodó Jenő ösztöndíj-pályázat

 

Sokan felteszik a kérdést: szükségszerű megtanulni románul? Nekünk, erdélyi-romániai magyaroknak. Nélkülözhetetlen? Indokolt? Létfontosságú?

A mai fiatal, legyen székely, gyorsan és jól megtanul angolul. Nem tipródik, nem gyötri magát – megtanul, csak úgy.

És a román nyelv? Mennyiben más, miért más? Ha itthon akarunk lenni szűkebb hazánkban, Székelyföldön, meg a tágabb régiónkban, Erdélyben, és abban az országban, amelynek polgárai vagyunk – a román nyelv ismeretének kérdése kikerülhetetlen. Ha fontos számunkra az egyenlőség, ha értékeljük a szabadságot, ha célunk az érvényesülés – akkor a román nyelv jó ismerete felette szükséges.

Egyesek azt gondolják – nem az. Aligha van igazuk.

Mások azt képzelik, át kell lépni a túlsó oldalra, a román iskolát kell választani a jó román tudáshoz. Aligha van igazuk.

A megoldást ott kell keresni, azzal a személyes példával írható le, amely egy tizenéves felsőháromszéki legényke története. Amikor az első világégést követően a román hatalom megvonta a magyar iskolák, így a Székely Mikó Kollégium nyilvánossági jogát, akkor csak románul lehetett érettségizni, (brassói) román iskolában, román bizottság előtt. És a székely legény, Bodó Jenőnek hívták, egyedül megtanult románul. Torján, ahol nem volt az égvilágon senki, akivel bár egy román szót válthatott volna. Megtanulta, szóról szóra bemagolta az akkor elérhető magyar-román szótárt, elejétől a végéig. Édesapja naponta beszámoltatta.

Sikerrel leérettségizett, egyetemet végzett, majd volt iskolájának, a Székely Mikónak lett a tanára. Tanított magyart is, franciát is, de a legtöbbet románt. Nyilván nem csak szavakat, de irodalmat, kultúrát, örök értékeket. Mert minden nyelv és kultúra az értékek sajátos és csodálatos világa. Egy másik kultúra ismerete abban is segít, hogy önmagunkat jobban megismerjük. Minden nyelvnek vannak titkai, ezek megismerése anyanyelvünk, önnön kulturális értékeink tudatosítását is szolgálja. A sor folytatható…

 

A Bodó Mária és Barna Alap (BMB Alap)

 

Bodó Jenő ösztöndíj-pályázatot hirdet

 

a Székely Mikó Kollégium középiskolás, IX-XII-es diákjai számára a román nyelv elsajátítása, a román nyelv kultiválása érdekében. Évente egy ösztöndíjat osztanak ki, a nyertes a következő évben már nem pályázhat.

 

Pályázni lehet dolgozattal-kisesszével, amelyben a pályázó leírja, miért véli, gondolja fontosnak a román nyelv és kultúra alapos ismeretét, milyen értékeket fedezett fel benne, illetve azt, hogy ő személyesen mit tett a korábbi tanévben ennek érdekében. Például: tantárgyversenyen vett részt, román kulturális programban szerepelt, románul levelez másokkal, román dolgozatot készített, tudósít románul valamilyen sajtót, román műemlékeket látogatott meg és erről beszámolt valamilyen körben…A pályamunka kézzel írt, 2-4 oldalas román nyelvű szöveg. Mivel az ösztöndíjat nyári hónapokban is folyósítja az Alap, ezért a pályázó dolgozatában térjen ki arra is, hogy a nyári hónapokban milyen román nyelvvel, kultúrával kapcsolatos tervei vannak, ezeket miként fogja megvalósítani.

 

Az ösztöndíj értéke havi 500 lej, teljes évre szól, és 2022 szeptember hónaptól folyósítjuk.

 

Benyújtási határidő: A pályamunkát a Kollégium igazgatóságán kell leadni 2022. szeptember 28-ig bezárólag.

 

Eredményhirdetés: 2022. szeptember 30.

Elekes AndreaEsemények

Az RMPSZ a Székely Mikó Kollégium 14 pedagógusát tüntetette ki

A tegnap, 2022. november 22-én az RMPSZ a Székely Mikó Kollégium 14 pedagógusát tüntetett ki.  Azok vehették át a könyvjutalmat és az oklevelet, akiknek a diákjai-az online oktatás alatt- országos és nemzetközi versenyeken jutalomban részesültek.

2022.november 23.