Székely Mikó Kollégium

Nanoszkopikus világunk felfedezése számítógép segítségével - 2022-09-26


Nanoszkopikus világunk felfedezése számítógép segítségével

dr. Bende Attila

fizikus, tudományos kutató előadása

 

A bennünket körülvevő anyagi világot a térbeli kiterjedése szempontjából három részre bonthatjuk. A tér parányi természetét a mikrokozmosz, a végtelen nagy természetét a makrokozmosz írja le, míg a kettő között az emberközeli Világ helyezkedik el. Mindhárom világra más és más szerkezeti forma jellemző, melyeket különböző logikai összefüggések (természeti törvények) írnak le. A makrokozmosz természetét az Einstein által kidolgozott általános relativitáselmélet írja le, az emberközeli Világot egyebek mellett a Newton-féle gravitációs törvények igazgatják, míg a mikrokozmoszunkra főként a kvantumfizika törvényszerűségei jellemzőek.

Mikró-világunk alapos ismerete legalább annyira fontos, mint a másik kettő, hiszen így sokkal többet tudhatunk meg pl. az életet fenntartó biomolekuláris folyamatokról, vagy a betegségeket előidéző molekuláris szintű elváltozásokról, valamit lehetőséget biztosít olyan új anyagok kifejlesztésére melyek jelentősen javíthatják az életkörülményeinket. A mikró-világunkat leíró kvantumfizika matematikai törvényei bonyolult egyenletek formájában írhatók csak le, ezért a számítógépes modellezés módszereinek kidolgozása és azok széles körű alkalmazása egy nagyon hatékony eszköz arra, hogy a mikrovilágunkban végbe menő folyamatokat még jobban megismerhessük.  

Dr. Pető Mária

Időpont: 2022. szeptember 26., hétfő, 14:30-15:30.

Helyszín: Székely Mikó Kollégium, díszterem.  

Elekes Andrea