Székely Mikó Kollégium

MTA Alumni előadások a Székely Mikó Kollégium - 2022-05-13


                                                    

A Székely Mikó Kollégium csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett
Középiskolai MTA Alumni Programhoz, amelynek keretében 2022 májusa és novembere
között az MTA adatbázisában szereplő kutatók tudományos előadásokat tartanak az iskola
tanulóinak és tanárainak.
A Fizikai Tudományok Osztályáról Nemes-Incze Péter a szilárdtest-fizika, nanoszerkezetek,
topologikus anyagok témában, valamint Bende Attila elméleti molekulafizika témában; a
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályáról Dégi Zsuzsanna a többnyelvűség, nyelvi
attitűdök, motiváció az angol nyelv tanulásában, osztálytermi nyelvhasználat, nyelvi tájkép,
iskolai nyelvi tájkép, virtuális nyelvi tájkép témában tart előadást. Egy negyedik előadás
egyeztetés alatt van.
Freund Tamás, az MTA elnöke szerint a program célja a tudománybarát társadalom és
közgondolkodás kialakítása. A középiskolai évek meghatározók egy kutató életében, ezért
már középiskolában testközelbe kell vinni a kutatás világát tudománynépszerűsítő előadások
és beszélgetések formájában. Az MTA Alumni Program a kritikus gondolkodást népszerűsíti
a fiatalok körében, segíti, hogy a diákok képessé váljanak a hiteles információk
felismerésére, és megkülönböztessék azokat az egyre gyorsabban terjedő áltudományos
hírektől.
Nemes-Incze Péter május 12-én tartotta meg előadását, Dégi Zuzsanna június 3-án lesz a
vendégünk, Bende Attila pedig szeptemberben.
Sztakics Éva Judit
igazgató

Elekes AndreaKözérdekű információk

Tudnivalók a 2023-2024-es tanévben előkészitő osztályba iratkozó diákok és

Tudnivalók a 2023–2024-es tanévben előkészítő osztályba iratkozó kisdiákok és szüleik számára a 3704/17.02.2023-as és 3445/17. 03. 2022-es Tanügyminisztériumi Rendelet alapján:

2023.március 22.