Székely Mikó Kollégium

Pro Urbe Díj - 2022-05-04


Tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük iskolánk nyugalmazott romántanárát, MARIANA DRĂGANt és egykori diákját, Dr. SÁNDOR JÓZSEF főorvost, akik idén átvették Sepsiszentgyörgy városa Pro Urbe díját.

Mariana Drăgan 1972–1973-ban, 1975-től nyugdíjazásáig, majd betanítóként dolgozott iskolánkban. A Mikó, az Iskola jelentette számára a világot, ahol „csodálatos közösség”, jó légkör, családias hangulat vette körül. Munkájában teljes szabadságot élvezett – vallotta egy interjúban – tudásán, igényességén, személyiségén túl talán ez is magyarázza pedagógusi sikereit. Órái „kulturális kalanddá váltak, melynek során a sepsiszentgyörgyi mikós diákok nemcsak románul tanultak meg, hanem életre szóló leckét kaptak igényességből, pontosságból, kulturális kíváncsiságból, nyitottságból is” – írja laudációjában az egykori tanítvány, Török Katalin magyartanár.

Dr. Sándor József orvos Árkoson nevelkedett, a Székely Mikó Kollégiumban volt bentlakó diák, 1960-ban érettségizett. Diákkorában tudatosan készült az orvosi pályára. Egyetemi tanulmányai után 42 évet töltött a sepsiszentgyörgyi kórházban, ahol létrehozta az ortopéd–traumatológia osztályt, melynek osztályvezető főorvosa volt, valamint húsz évig volt a kórház igazgatója. 15 évig egyedül látta el az osztályt, a járóbeteg-rendelést és a sürgősséget egész Háromszéken, és vitte a kórház ügyeit. Vezetése alatt új osztályok létesültek, fiatal orvosok érkeztek, sok modern készüléket szereztek be. Azt vallotta egy interjúban, hogy „…nemcsak a siker, a hivatás, a gyógyítás szerez örömet, annál fontosabb a feladatvállalás bátorsága. Az ad erőt, hitet, szeretetet a gyógyítómunkához, amihez csak nagy alázattal, a beteg ember iránti teljes empátiával szabad hozzálátni.” A díjátadón a laudációt Dancs Árpád Pro Urbe díjas zenetanár olvasta fel.

Gratulálunk a Tanárnőnek és a Doktor úrnak, büszkék vagyunk Rájuk!

Csikós Júlia

Elekes AndreaEsemények

WÉBER ANIKÓ: Az osztály vesztese

Meghitt légkörben zajlott az online író-olvasó találkozó WÉBER ANIKÓ íróval. Előadásának témája Az osztály vesztese című könyv (amelyből idén színházi előadás is készült) ismertetése és az iskolai bántalmazás legyőzése. A résztvevő diákok kérdéseinek köszönhetően az írónő más könyveiről is szó esett. 

2022.május 19.

Közérdekű információk