Székely Mikó Kollégium

Pro Urbe Díj - 2022-05-04


Tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük iskolánk nyugalmazott romántanárát, MARIANA DRĂGANt és egykori diákját, Dr. SÁNDOR JÓZSEF főorvost, akik idén átvették Sepsiszentgyörgy városa Pro Urbe díját.

Mariana Drăgan 1972–1973-ban, 1975-től nyugdíjazásáig, majd betanítóként dolgozott iskolánkban. A Mikó, az Iskola jelentette számára a világot, ahol „csodálatos közösség”, jó légkör, családias hangulat vette körül. Munkájában teljes szabadságot élvezett – vallotta egy interjúban – tudásán, igényességén, személyiségén túl talán ez is magyarázza pedagógusi sikereit. Órái „kulturális kalanddá váltak, melynek során a sepsiszentgyörgyi mikós diákok nemcsak románul tanultak meg, hanem életre szóló leckét kaptak igényességből, pontosságból, kulturális kíváncsiságból, nyitottságból is” – írja laudációjában az egykori tanítvány, Török Katalin magyartanár.

Dr. Sándor József orvos Árkoson nevelkedett, a Székely Mikó Kollégiumban volt bentlakó diák, 1960-ban érettségizett. Diákkorában tudatosan készült az orvosi pályára. Egyetemi tanulmányai után 42 évet töltött a sepsiszentgyörgyi kórházban, ahol létrehozta az ortopéd–traumatológia osztályt, melynek osztályvezető főorvosa volt, valamint húsz évig volt a kórház igazgatója. 15 évig egyedül látta el az osztályt, a járóbeteg-rendelést és a sürgősséget egész Háromszéken, és vitte a kórház ügyeit. Vezetése alatt új osztályok létesültek, fiatal orvosok érkeztek, sok modern készüléket szereztek be. Azt vallotta egy interjúban, hogy „…nemcsak a siker, a hivatás, a gyógyítás szerez örömet, annál fontosabb a feladatvállalás bátorsága. Az ad erőt, hitet, szeretetet a gyógyítómunkához, amihez csak nagy alázattal, a beteg ember iránti teljes empátiával szabad hozzálátni.” A díjátadón a laudációt Dancs Árpád Pro Urbe díjas zenetanár olvasta fel.

Gratulálunk a Tanárnőnek és a Doktor úrnak, büszkék vagyunk Rájuk!

Csikós Júlia

Elekes AndreaEsemények

Szórványtábor

A Székely Mikó Kollégium VI.C osztályának szórványprogramja 2022. június 10-12. között a medgyesi diákok sepsiszentgyörgyi látogatásával folytatódott, így a két diákközösség egy közös táborozáson vehetett részt. Ez alkalommal a medgyesi diákok megismerhették városunkat és környékét. Élménydús programokra került sor: a városi sétavonatozás egy sugásfürdői vonatozással egészült ki, ellátogattunk a Sepsi OSK stadionba és a Vadászmúzeumba, megnéztük városunk legjelentősebb turisztikai látványosságait, bábszínházban és a moziban is voltunk, ahol egy 3D-s filmet láttunk.

2022.június 20.