Székely Mikó Kollégium

Értékőrzés a Székely Mikó Kollégiumban - 2022-04-28


Értékőrzés a Székely Mikó Kollégiumban

2022. május 28-án iskolánk, valamint a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Liszt Intézet közös szervezésében került sor az Értékőrzés a Székely Mikó Kollégiumban címmel meghirdetett rendezvényre, amelynek házigazdája az iskola igazgatója, Sztakics Éva Judit volt. Az esemény három fő mozzanata – a gróf Mikó Imréről és az iskola két fontos támogatójáról készült, rekonstruált portrék avatása; a mikós tablókról összeállított album bemutatása; valamint a Liszt Intézet és a Székely Mikó Kollégium együttműködésének köszönhetően 2020-ban megvalósult iskolatörténeti kiállítás átadása – a kollégium távolabbi és közelebbi múltjának értékeit idézte fel.

Az esemény helyszíne a kollégium második emeletén található egykori – eredetileg kétszintes, karzatos – díszterem volt (a jelenlegi Múzeum terem), amelynek falára 1896 tavaszán került ki az elöljáróság döntése nyomán annak a négy személyiségnek a portréja, akik az iskola alapításában, illetve annak főgimnáziummá fejlesztésében meghatározó szerepet töltöttek be. Az iskola legnagyobb mecénása és névadója, gróf Mikó Imre; gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter; Szász Domokos református püspök és Császár Bálint sepsiszentgyörgyi polgármester egész alakos portréit Friedrich Schönthal müncheni művész készítette el. A portrék sora a további években a főgondnokok – Donáth József, Ujjvárossy József és dr. Bodor Tivadar – arcképeivel gazdagodott (az első Végh Endre, a másik kettő Gyárfás Jenő munkája). 1937-ben, egy évvel a kollégium nagy igazgató egyéniségének halála után egészült ki a sorozat Csutak Vilmos portréjával (Dezső Miklós alkotása).

A második világháború utolsó évében elpusztított festményeket 2017-ben az iskola vezetősége az eredeti keretekben elhelyezett reprodukciókkal, illetve kinagyított fotókkal igyekezett pótolni, 2021-ben pedig – a kollégium és a Kónya Ádám Művelődési Ház sikeres pályázatának köszönhetően, a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával – indult el a portrék újraalkotását célzó program. Az első három, Péter Alpár képzőművész által rekonstruált festmény – a gróf Mikó Imrét, gróf Csáky Albint és Szász Domokost ábrázoló egész alakos képek – avatására 126 évvel az eredeti portrék elkészítése után, az április 28-i rendezvény egyik kiemelt mozzanataként került sor. A festményekről és azok újraalkotásáról Várallyay Réka művészettörténész tartott előadást.

Az esemény másik fontos pillanata A Székely Mikó Kollégium tablói 1893–2021 c. kiadvány bemutatója volt. A József Álmos helytörténész, nyugalmazott mikós matematikatanár által megálmodott kiadvány a befotózott tablókat összegyűjtő, szép kivitelezésű album (a könyvet Kovács Zenkő Bernadett tervezte). Ugyanakkor a tablókhoz és a mikós címer különböző változataihoz fűződő ismertető szövegek – amelyeket szintén József Álmos jegyzett –, valamint az egyes évfolyamok tablóihoz kapcsolódó adalékok a hely- és az intézménytörténet fontos forrásává avatják a kötetet. A tablókról a kiadvány ötletgazdája és szerkesztője, József Álmos tartott vetített képes előadást.

2020 februárjában az iskola alapításának 160. évfordulójára szervezett ünnepségsorozat fontos eseménye volt a kollégium és a Liszt Intézet együttműködésének köszönhetően megvalósult iskolatörténeti kiállítás. Ennek a Keresztes-házban kiállított gazdag anyagnak az ünnepélyes átadására is sor került az április 28-i rendezvényen. A kiállítás létrejöttéről és annak átadásáról Szebeni Zsuzsanna, a Liszt Intézet vezetője beszélt.

Az eseményen felléptek a Székely Mikó Kollégium diákjai Olvassátok hát, és véssétek szívetekbe, amit mondok... című, gróf Mikó Imre Intelmei alapján összeállított műsorukkal.

A rendezvényen részt vett Brendus Réka, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, valamint Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere.

Értékőrzés a Székely Mikó Kollégiumban

Elekes Andrea