Română English

TERMÉSZET VILÁGA DIÁKPÁLYÁZAT 201-2020 - 2019-10-31


TERMÉSZET VILÁGA DIÁKPÁLYÁZAT 2019-2020

 

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által meghirdetett, a Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat által lebonyolított diákcikkpályázaton indulhat bármely középfokú iskolában a 2019/2020-as tanévben tanuló vagy végző diák, határainkon belülről és túlról.

A pályázatot elektronikusan kérjük feltölteni a Természet Világa termvil.hu honlapjára.

A pályázat benyújtásának további formai követelményei és tudnivalói a honlapon megtalálhatók.

A pályaművek benyújtásának határideje 2020. január 6.

A diákpályázat célja, hogy a pályaművek tartalmát a természettudományok iránt érdeklődő, de a témában nem járatos olvasók is megértsék. A pályamunkák végén kérjük a felhasznált irodalmat és forrásmunkákat megjelölni. A szó szerinti idézetek forrásának fel nem tüntetése etikai vétség. Pályázni csak másutt még nem publikált pályamunkákkal lehet.

Pályázati kategóriák

Természettudományos múltunk felkutatása és a kultúra egysége

  • A pályázó iskolájához vagy lakóhelyéhez, környezetéhez kapcsolódó jelentős múltbeli tudós személyiségek életútjának, munkásságának bemutatása (eredeti dokumentumok felkutatásával és felhasználásával).  Vagy:
  • A dolgozat írójának tágabb környezetéhez kapcsolódó tudományos vagy műszaki intézmények története, tudóstársaságok története, eredeti dokumentumok bemutatásával. Vagy:
  • A természet- és műszaki tudományok valamelyik ágában tárgyi vagy épített emlékek, örökség bemutatása.

Önálló kutatások, elméleti összegzések

  • A természeti értékek, jelenségek megismerése érdekében a diák által végzett kutatások bemutatása. Előnyben részesülnek az egyéni, fiatalos, önálló gondolatokat, innovatív megközelítéseket tartalmazó, élvezetes és szakszerű beszámolók.
  • Az elméleti összegzéseknek is önálló kutatásokon kell alapulniuk. Azoknak javasoljuk, akik örömmel mélyednek el a rendelkezésükre álló megbízható és naprakész adatok tárházában.

Matematika, informatika és applikáció-innováció

  • A pályázók matematikával vagy informatikával kapcsolatos önálló vizsgálódással nevezhetnek, amelyben a pályázó elemző áttekintést ad az általa szabadon választott témakörből. Vagy:
  • A pályázó pályázhat saját fejlesztésű mobil-applikációk szabatos bemutatásával, leírásával.

Egészségtudomány

Az orvostudomány múltját, nagyjainak életét és életművét, az orvostudománynak az egyéb tudományokhoz való viszonyát, eszközeinek fejlődését; vagy az orvosi tevékenység művészeti megjelenítését és annak elemzését mutatják be; vagy egyéb, szabadon választott témakört dolgoznak fel — akár hazai, akár külföldi vonatkozásban. Felhívjuk a pályázók figyelmét az egészségtudományi etikai szabályok tiszteletben tartására!

Választható műfajok mind a négy kategóriában

  • Ismeretterjesztő, olvasmányos formában megírt cikk vagy esszé (szóközökkel együtt minimum 9 ezer, maximum 20 ezer karakter terjedelemben, word formátumban; minimum 5 db, JPG formátumú illusztrációval)
  • Ismeretterjesztő interjú (szóközökkel együtt minimum 9 ezer, maximum 12 ezer karakter terjedelemben, word formátumban; minimum 5 db, JPG formátumú illusztrációval)
  • Ismeretterjesztő fotósorozat, minimum 10, maximum 20 db, JPG formátumú, maximum 64 MB méretű fényképpel, minden képhez tartozó 1-3 mondatos képaláírással (word formátumban); valamint rövid bevezető írással: minimum 1000, maximum 3000 karakter terjedelemben, szóközökkel együtt.

Díjazás

Minden kategóriában és minden műfajban I. díj, II. díj, III. díj, illetve különdíj adható.

A zsűri a díjazott diákok felkészítő tanárainak a munkáját is elismeri. A konkrét díjazásról, a díjak esetleges megosztásáról a zsűri a bírálati folyamat során dönt.

Pályázatunk elsősorban egyéni alkotói felhívás, többszerzős pályamunkák esetén a díjak és egyéb juttatások megoszlanak a társszerzők között.

(Tájékoztatásul közöljük az előző évi díjkategóriákat: 2018/2019-ben a kategóriák győztes pályázó diákjai pályaművenként 75.000 Ft, a II. díjasok 50.000 Ft, a III. díjasok 40.000 Ft pénzjutalmat kaptak. A különdíjasok 30.000 Ft díjazásban részesültek.

A díjazottak felkészítő tanárainak a munkáját 30.000 Ft díjjal ismerte el a zsűri.)

A pályaművek elbírálására előre láthatóan 2020 márciusában kerül sor, a díjakat diákkonferencia keretében adjuk át 2020 tavaszán.

A Természet–Tudomány Diákpályázat versenyszabályzatát a Természet Világa számaiban közöljük, illetve olvasható a folyóirat honlapján is.  https://termvil.hu/2019/07/01/versenyszabalyzat/

 

Dr. Pető Mária

2020
<AUGUSZTUS>
H310172431
K4111825
Sz5121926
Cs6132027
P7142128
SZ18152229
V29162330

Előkészítő osztályok elosztása
(2020-07-31, Kubánda Miklós)

Beiratkozási tudnivalók kilencedik osztályba
(2020-07-10, Tarczi Éva Tímea)

Légy szabad - tematikus fotópályázat
(2020-07-01, Márton Csaba)

XXX. INNOVÁCIÓS VERSENY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
(2020-06-30, Dr. Pető Mária)

Felvételi FIZIKA szakra BBTE 2020
(2020-06-30, Dr. Pető Mária)

Barabási-Albert László- pályázat
(2020-06-29, Dr. Krecht Gyöngyvér Mária)

Nyolcadikos záróvizsga - óvás
(2020-06-22, Kubánda Miklós)

Csillagászat (online) előadás- BBTE
(2020-06-12, Dr. Pető Mária)

A Fizika mindenkié- MaFi 4. előadás
(2020-06-10, Dr. Pető Mária)

A szeptemberben induló V. osztályok névsora
(2020-06-05, Dobra Judit)

Fizika mindenkinek 3
(2020-06-04, Dr. Pető Mária)

Tájékoztató az V. osztályok kialakításáról
(2020-06-04, Dobra Judit)

Tájékoztató a IV. osztály részére
(2020-06-01, Kotró-Kosztándi László)

MOL Tehetségtámogató program
(2020-06-01, Dr. Krecht Gyöngyvér Mária)