Română English

KUTATÓ DIÁKOK Pályázatai - 2018-02-28


A KUTATÓ DIÁKOK MOZGALMA két új pályázatot hirdet középiskolások számára:

XI. Tudományos Poszterversen

 

FELHÍVÁS  a XI. KutDiák Tudományos Poszterversenyen való részvételre

A Kutató Diákok Mozgalma idén tizenegyedik alkalommal hirdeti meg Tudományos Poszterversenyét.

A posztereket a helyszínen a szakértő zsűri előtt 5 percben kell bemutatni, majd a zsűri tagjai és a résztvevők kérdéseket tehetnek fel. A rendezvényen bármilyen tudományos témával lehet indulni. A poszternek az eddigi kutatási eredményeidet kell bemutatnia képek, diagramok és szöveg segítségével.

Általános tudnivalók

Kizárólag saját, új eredményeket közlő kutatási anyaggal lehet pályázni, témamegkötés nélkül. Művészeti, vagy egyéb nem tudományos kutatómunkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. A pályázaton minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2017-ben szerezte, vagy 2017 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs. Egy szerző maximum egy poszterrel nevezhet, és egy poszternek maximum két szerzője lehet. A nevezési díj „A tagdíj és befizetésének módja” című részben megadott módon fizetendő.

Jelentkezési határidő: 2018. április 15.

A verseny időpontja: 2018. május 26.

A verseny helyszíne: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest

Jelentkezés és beadás: online.kutdiak.hu

Az online rendszerbe 2018. március 15-től lehet feltölteni a jelentkezéseket!

Ha bármilyen kérdésed van, fordulj bizalommal Posta Donát alelnökhöz a posta.donat@kutdiak.hu e-mail címen.

 

Jelentkezés

Jelentkezni kizárólag www.kutdiak.hu oldalon található online felületen keresztül lehet (határidő: 2018. április 15.).

Az e-mail-ben vagy más módon eljuttatott jelentkezéseket, illetve a határidő után érkezett jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

A jelentkezés során meg kell adni a szerző/szerzők nevét, a témavezetők nevét, az iskola/intézmény nevét és elérhetőségeit, a poszter munka címét és összefoglaló absztraktját. Utóbbi a szekcióbeosztást és a zsűri felkészülését segíti, a poszter-előadás értékelésébe nem számít bele.

 

Formai követelmény

A poszter maximális mérete: A/0

A poszter elkészíthető kézzel vagy számítógéppel is.

 

 

A tagdíj és befizetésének módja

 

A poszterversenyen kizárólag KutDiák tagok indulhatnak, szerzőpáros esetén mindkét szerzőnek tagnak kell lenni!

A tagság feltétele az online rendszerben való regisztráció és azt követően 10 munkanapon belül az adott tárgyévre vonatkozó 5000 Ft tagsági díj befizetése, átutalása bankszámlánkra.

A tagdíj átutalásának, befizetésének igazolását email-ben el kell küldeni a kutdiak@kutdiak.hu címre. (A befizetést/ átutalást igazoló bizonylatnak 10 napon belülinek kell lennie)

 A tagdíj összege 2018-ban 5000 forint.

A tagság feltételeiről az alábbi linken találsz bővebb információkat: http://www.kutdiak.hu/2016/09/20/hogyan-lehetsz-kutdiak/

A verseny díjazása

A versenyen a résztvevők max. 25%-át díjazzuk. Minden szekció díjazottjai meghívást kapnak a 2018 nyarán, a Balatonnál megrendezésre káptalanfüredi kutató diák táborba (a részvételi díjat a Kutató Diákok Mozgalma fedezi).

http://www.kutdiak.hu/hu/2018/01/29/xi-tudomanyos-poszterverseny-felhivas/

Várjuk pályázatod!

 

XVI. Tudományos Esszépályázat

 

 

 FELHÍVÁS a XVI. KutDiák Tudományos Esszépályázaton való részvételre

 

Saját projekted van, és ki akarod próbálni magad? Szeretsz írásban fogalmazni?  Ez a Te versenyed!

Az Esszépályázat célja lehetőséget adni arra, hogy a tudományos eredményeidet írásos formában is bemutasd, és ezáltal megismerkedj a publikálás alapjaival.

 

Általános szabályok:

Kizárólag saját, új eredményeket közlő kutatási anyaggal lehet pályázni, témamegkötés nélkül. Művészeti, vagy egyéb nem tudományos kutatómunkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.

A pályázaton minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2017-ben szerezte, vagy 2017 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

Egy szerző maximum egy esszével nevezhet, és egy esszének maximum két szerzője lehet.

Esszé beküldésének határideje: 2018. április 15.

Várható eredményhirdetés: 2018. május 26.

Helyszíne: a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára.

Az esszéket 2018. március 15-től lehet feltölteni az online.kutdiak.hu oldalon!

Ha bármilyen kérdésed van, fordulj bizalommal Zsigó Miklós alelnökhöz a zsigo.miklos@kutdiak.hu e-mail címen.

 

Jelentkezési feltételek:

 • A jelentkezési lapon meg kell adni a pályamunka minimum 1200, maximum 2500 karakterterjedelmű kivonatát
 • A jelentkezési laphoz csatolni kell a pályamunka dolgozatát pdf formátumban
 • Egy diák maximum 1 pályázatot adhat be
 • Egy pályázatnak maximum 2 szerzője lehet
 • Mindegyik szerzőnek regisztrálva kell lennie a KutDiák Online rendszerébe
 • Többszerzős pályázat esetén a jelentkezési lapot csak az egyik szerzőnek kell kitöltenie, a jelentkezés elmentése után van lehetősége megadni a többi szerzőt
 • Többszerzős pályázat esetén a társszerzőknek meg kell erősíteniük a részvételüket a pályázatban a jelentkezési határidő előtt (erről emailben kapnak tájékoztatást)
 • jelentkezést véglegesíteni kell a jelentkezési határidő előtt, a nem véglegesített jelentkezések érvénytelenek és nem vesznek részt a versenyben

Formai követelmények:

A szöveges dolgozat terjedelme mellékletek nélkül maximálisan 20, de minimum 5 gépelt oldal lehet, ezen felül a dolgozat után a mellékletek 10 oldalt tehetnek ki (mellékletnek számít minden kép, diagram, ábra és az irodalomjegyzék). Fontos, hogy a mellékletek legyenek sorszámmal, címmel és szöveggel ellátva. A dolgozatnak címoldalt és tartalomjegyzéket kell készíteni. A címoldal kivételével a dolgozaton jelölni kell az oldalszámot. A dolgozat tartalmazzon rövid összefoglalást (absztraktot), mely maximum 1 oldalban leírja, hogy miért, hogyan történt a kutatás és összefoglalja az új eredményeket. Ez az internetes jelentkezési felületen is megjelenik.

A szöveget Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, 2,5 cm oldalsó, alsó és felső margóval, sorkizárással kell megírni. A dolgozat végén, felhasznált irodalomként legalább 5 nyomtatott szakirodalom pontosan megjelölendő. A forrásoknak hivatkozás formájában meg kell jelenniük a szövegben is. Wikipediát és hasonló internetes enciklopédiákat nem fogadunk el felhasznált irodalomként. Minden irodalmat a következő formában kell megadni:

Szerző teljes neve (kiadás dátuma): cím, kiadó vagy folyóirat neve, évfolyam, oldalszám.

A dolgozaton nem szerepelhet semmilyen személyes adat illetve fénykép a pályázóról, viszont az internetes jelentkezési felületen választott jeligének a pályamunkán is szerepelnie kell. Az iskola, a kutatólabor vagy a mentor neve is személyes adatnak számít. Ezeket az adatokat a regisztrációs oldalon kell közölnöd, ezt megtalálod a www.kutdiak.hu weboldalon.

A tagdíj befizetése:

Az esszépályázaton kizárólag KutDiák tagok indulhatnak, szerzőpáros esetén mindkét tagnak KutDiák tagnak kell lenni!

A tagság feltétele az online rendszerben való regisztráció és azt követően 10 munkanapon belül az adott tárgyévre vonatkozó 5000 Ft tagsági díj befizetése, átutalása bankszámlánkra.

A tagdíj átutalásának, befizetésének igazolását email-ben el kell küldeni a kutdiak@kutdiak.hu címre. (A befizetést/ átutalást igazoló bizonylatnak 10 napon belülinek kell lennie)

 A tagdíj összege 2018-ban 5000 forint.

A tagság feltételeiről az alábbi linken találsz bővebb információkat: http://www.kutdiak.hu/2016/09/20/hogyan-lehetsz-kutdiak/

A pályázás menete:

Jelentkezni az interneten keresztül, az www.online.kutdiak.hu címen lehet, regisztráció után. A dolgozatot kizárólag elektronikusan, a honlapon megjelölt helyen PDF formátumban kell feltölteni 2018. március 15. után!

Ezután a dolgozatokat témák szerinti szekciókra osztva küldjük ki szekcióként a min. két fős szakértő zsűrinek.

Idén is felállítunk egy független bizottságot, amely feladata a formai illetve a tudományos követelmények ellenőrzése. Ezért tüzetesen figyelj a követelményekre, mivel amelyik pályázat nem felel meg a felül leírtaknak, valamint témáját és tartalmát tekintve színvonalon aluli, azt nem küldjük tovább a zsűrinek!

 Milyen pályamunkát várunk tőled?

Legfontosabb a széleskörű adatgyűjtés és a tudományos igényű kidolgozás. A téma így lehet saját kutatás, vagy leírhatod, hogy egy témával kapcsolatban hogyan építenél fel egy kutatást, milyen kérdésekre keresnéd a választ és milyen eredményekre lehetne számítani. Írhatsz egy témáról minél több szerző művei alapján, de akár irodalmi műve(ke)t is elemezhetsz. A témaválasztás teljesen rád van bízva. A lényeg, hogy törekedj a minőségi munkára!

 • A pályamunkák elkészítéséhez a KutDiák az ország legjobb tudósait összefogó mentorhálózata segítséget nyújt. Érdeklődj a www.kutdiak.hu honlapon!
 • Fokozottan ügyeljetek a források körültekintő megválasztására és az irodalmi hivatkozások pontos jelölésére!

Ami nem illik a KutDiák esszépályázat célkitűzéseihez:

 • Internetről letöltött, összeollózott szöveg
 • Kevés forráson alapuló, semmilyen új megállapítást, következtetést nem tartalmazó munka
 • Túl nagy témakört feldolgozó, felszínes, inkább egy iskolai „házi dolgozathoz” hasonlító munka

 A dolgozatok értékelése:

A zsűrik a következő szempontrendszer alapján pontoznak:

 • Dolgozat témaválasztása
  Mennyire eredeti a dolgozat tárgya? Mennyire lényeges, érdekes, aktuális kérdéseket érint a szerző? (Max: 10 pont)
 • A dolgozat témájának kidolgozottsága
  Mennyire alaposan sikerült a szerzőnek körbejárnia a témát? Mennyi munka fekszik dolgozatban? Tartalmaz-e a dolgozat eredeti gondolatot, vagy összefoglaló munka, amely csak a korábban írottakat ismétli meg? (Max: 20 pont)
 • Források és szakirodalom használata
  Megfelelően hivatkozott a szerző az irodalmi forrásokra? Megfelelő számú forrást használt?

És/vagy: A kísérleti módszerek használata
Korrekt kísérleti módszereket használt-e a szerző? Elegendő kísérletet végzett el? A kísérletek kellőképpen bizonyítják-e a következtetést? (Max: 25 pont)

 • A dolgozat szerkezete, felépítettsége
  Logikusan épül-e fel a dolgozat? Van-e a műnek önálló gondolati íve? (Max: 15 pont)
 • A dolgozat ábraanyagának tudományos értéke, az ábrák színvonala
  Mennyi eredeti ábrát használt? Mennyire támasztják ezek alá a dolgozat mondanivalóját? (Max15 pont)
 • A dolgozat megírásának formai szempontjai
  A dolgozat nyelvhelyessége, helyesírása és külalakja (Max: 15 pont)
 • Levonható pontok
  Tartalmaz-e a dolgozat elemi szakmai tévedéseket? (Max: 40 pont)

 Díjazás:

A versenyen a résztvevők max. 25%-át díjazzuk. Minden szekció díjazottjai meghívást kapnak a 2018 nyarán, a Balatonnál megrendezésre káptalanfüredi kutató diák táborba (a részvételi díjat a Kutató Diákok Mozgalma fedezi).

 

http://www.kutdiak.hu/hu/2018/01/29/xvi-tudomanyos-esszepalyazat-felhivas/

Dr. Pető Mária

Szólj hozzá elsőként a témához!

(A hozzászóláshoz jelentkezz be!)


Udvar
Gábor Béla
Udvar
Márkosi Márta
Bentlakás
Rab Sándor
Kicsi épület
Varga Mónika
Kicsi épület
Iakab Tibor

2019
<MÁRCIUS>
H4111825
K5121926
Sz6132027
Cs7142128
P18152229
SZ29162330
V310172431

AUGUSTIN MAIOR FIZIKAVERSENY
(2019-03-31, Dr. Pető Mária)

Vidám Versek Versmondó Vetélkedője, megyei szakasz
(2019-03-19, Forreiter Csilla-Éva)

Tájékoztató a IV. osztály részére
(2019-03-05, Kotró-Kosztándi László)

Iratkozás előkészítő osztályba 2019
(2019-03-01, Puskás-Bajkó Miklós)

Felolvasómaraton
(2019-02-19, Forreiter Csilla-Éva)

Drámapálya 2019
(2019-02-19, Dr. Krecht Gyöngyvér Mária)

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY megyei forduló
(2019-02-15, Deák Éva)

Készségfejlesztés játékosan - ©CaseSolvers esettan
(2019-02-06, Dr. Krecht Gyöngyvér Mária)

Szünet az oktatásban
(2019-01-25, Kubánda Miklós)